Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Bajkoterapia z elementami wizualizacji

Strona główna

Bajkoterapia z elementami wizualizacji
- Wstęp

Eliza Krzak

Lekcja darmowa

Wstęp

Od momentu narodzin każdy człowiek doświadcza różnych rzeczy po raz pierwszy. Kiedy już coś staje się znane, to pojawiają się kolejne wydarzenia, które są nowe i nieznane. Do każdych sytuacji człowiek, a szczególnie małe dziecko, musi się jakoś odnieść, poznać je, a przede wszystkim nauczyć się z nimi radzić.

Każdy dorosły, czy to rodzice, dziadkowie czy nauczyciele chcą, by wszystkie dzieci stały się w przyszłości odpowiedzialnymi dorosłymi, świadomie podejmującymi decyzje, niezależnymi, współpracującymi. Posiadającymi po prostu pełen zakres najbardziej pozytywnych i oczekiwanych cech.

Co zatem mogą dorośli zrobić dla swoich dzieci, by miały możliwości wyrosnąć na takich właśnie dorosłych? Odpowiedzialnych, zdecydowanych, niezależnych, świadomych, empatycznych, wspierających, pomagających….itd.


Przecież każde dziecko jest indywidualnością i to w jaki sposób odbiera różne wydarzenia zależne jest od wielu jego cech: temperamentu, pobudliwości, rozwoju emocjonalnego czy poczucia bezpieczeństwa. To co będzie dobre i pomocne dla jednego dziecka, dla innego nie będzie się sprawdzać. Należy poszukiwać dla każdego dziecka jego sposobów na radzenie sobie z własnymi trudnościami. Badać co to będzie i powtarzać w przypadku wystąpienia jakiś kłopotów.

 

 Jednym z najprostszych działań będzie tu właśnie czytanie i opowiadanie bajek.

 

Dzięki nim dziecko ma możliwość nauczyć się jak samemu sobie pomagać w trudnych sytuacjach. Da szansę nauczyć się  „innego myślenia” o przyczynach wywołujących jego niepokoje i lęki. Dzięki temu dziecko ma szansę na przyswojenie takiego sposobu postępowania, które będzie skuteczne w rozwiazywaniu jego trudności i kłopotów. Sprawi, ze będzie mniej podatne na uleganie panice i wszechogarniającemu lękowi, które rozwija w dziecku postawę bezradności, bezsilności, bierności lub chaosu w zachowaniu.

Ten kurs ma na celu zapoznanie was z ideą bajkoterapii i elementami wizualizacji, wspomagającej bajkoterapię. Wskazaniem sposobów tworzenia bajek terapeutycznych i możliwym zastosowaniem. Zostaniecie Państwo zapoznani z podstawowym znaczeniem strachu i lęku i wpływem na zachowanie dziecka. Następnie poznacie znaczenie bajki i baśni. W kolejnej części zostaniecie zapoznani z metodami tworzenia różnego rodzaju bajek terapeutycznych oraz zostanie Wam przedstawiona literatura, z której możecie czerpać inspiracje do dalszej pracy z dziećmi.
Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a przede wszystkim umiejętności o inne metody pracy. Chcą jeszcze bardziej wspierać i prowadzić dzieci w indywidualnym rozwoju, a jednocześnie odpowiednio wcześnie i w sposób właściwy reagować na różne trudności i kłopoty młodego człowieka.

 

Czego się nauczę?

W trakcie kursu dowiesz się jakie emocje i uczucia wywołują bajki i  w jakich trudnościach najbardziej pomagają. Dowiesz się, również w jaki sposób tworzyć i budować bajki terapeutyczne

Te umiejętności przydadzą się również w Waszym życiu prywatnym.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem.

Na początku rozróżnione zostaną pojęcia "strachu” i "lęku” i ich wpływie na pojawiające się trudności i kłopoty u dzieci. Następnie będzie mowa o bajkach i baśniach, by przejść do metody pracy jaką jest bajkoterapia. Kolejno omówione będą rodzaje bajek. Ostatnia część skupia się na omówieniu bajek psychoterapeutycznych, gdzie dowiedzą się Państwo w jaki sposób je tworzyć i opowiadać dzieciom.

Pod koniec sami Państwo wysłuchają przykładu bajki/opowiadania terapeutycznego dla dorosłych.

 

Kiedy Państwo sami doświadczycie mocy terapeutycznej bajki to jestem przekonana, że utwierdzicie się w tym, iż bajki są niezbędne dla dzieci, by mogły nauczyć się żyć w świecie, by mogły radzić sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi czy żeby mogły być bliżej zrozumienia różnych sytuacji, które doświadczają.

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
  • wideo
 • Co było pierwsze? Strach czy lęk?  
  • lekcja
 • Strach - czym naprawdę jest?  
  • lekcja
 • Lęk - czym naprawdę jest?  
  • lekcja
 • Środowisko lęku  
  • lekcja
 • Czym jest bajka i baśń?  
  • lekcja
 • Co to jest bajkoterapia?  
  • lekcja
 • Kluczowe cechy bajek i baśni Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Bajki psychoedukacyjne  
  • lekcja
 • Bajki diagnozujące  
  • lekcja
 • Bajki relaksacyjne i wizualizacja  
  • lekcja
 • Bajki terapeutyczne - dziecko jako indywidualność  
  • lekcja
 • W jaki sposób tworzyć bajki psychoterapeutyczne  
  • lekcja
 • Łatwe czy trudne?  
  • lekcja
 • Techniki terapeutyczne - terapia poprzez wyobrażenia  
  • lekcja
 • Techniki terapeutyczne - odwrażliwianie Zakończenie testem
  • lekcja
 • Modelowanie  
  • lekcja
 • Co jeszcze? Przykłady z nagraniem  
  • lekcja
 • Przykład bajki terapeutycznej dla dorosłych  
  • lekcja
 • Współopowiadanie bajek  
  • lekcja
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Bajkoterapia z elementami wizualizacji"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2020

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400