Bezpłatne webinarium

Maturalny SOS – czyli jak przygotować uczniów do nowej matury z języka polskiego.

Zobacz webinar
SOS MATURALNE
PAKIET 5 ZA 3 POWRACA!

Stwórz pakiet idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!

kup teraz
Pakiet 5 za 3
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

zobacz promocje
Promocja
CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online

Jak zwiększyć kreatywność w pracy z klasą?

Czy każdy z nas może być twórczy?

Proces umysłowy, dzięki któremu powstają nowe idee, koncepcje lub skojarzenia z już istniejącymi pomysłami, nazywany jest kreatywnością

Istnieją różne techniki zwiększania kreatywności w pracy z klasą, które związane są z twórczym myśleniem. Metody można swobodnie wykorzystywać w codziennej pracy nauczyciela. Wiedza oparta jest na ustaleniach psychologów i pomaga uczniom w znalezieniu nowych jakościowo sposobów rozwiązywania problemów.  

Korzyści ze zwiększenia kreatywności

Otwartość nauczycieli i rodziców na nowe metody współpracy z dziećmi przynosi zadowalające rezultaty. Dzięki nim można dotrzeć do podopiecznych o różnych typach osobowości, temperamencie i wrodzonych predyspozycjach.

Trening twórczy umożliwia:

 • Dotarcie do uczniów o różnych zdolnościach percepcyjnych (wzrokowców, słuchowców, czuciowców, „prawo” - i „lewopółkulowców”),
 • Integracja grupy (angażowanie do zadań wszystkich uczniów, każdy w grupie ma wyznaczone zadanie, a więc jest ważny dla osiągnięcia przez grupę sukcesu),
 • Inspirowanie wszystkich uczniów do rozwiązywania problemów (nawet nieaktywni zazwyczaj uczniowie mają szanse na zgłaszanie pomysłów),
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych uczniów (ucząc się różnych metod pracy grupowej, kształcą umiejętności słuchania i naprzemiennej komunikacji, konstruktywnej informacji zwrotnej i powstrzymywania się od nadmiernego krytykanctwa),
 • Refleksja na temat różnych poglądów i różnych możliwych sposobów rozwiązań problemu (współpracując ze sobą i wymieniając poglądy, uczniowie mają okazję obserwować inne postawy, poglądy czy wyznawane wartości, uczą się tolerancji wobec odmiennych opinii i siebie nawzajem).

Czy potrzebujemy kreatywnego myślenia?

Genialnemu naukowcowi, Albertowi Einsteinowi, przypisuje się cytat: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”. Nie należy tego rozumieć, że wiedza jest nieważna - wręcz przeciwnie, ale sama może nie wystarczyć do rozwiązywania problemów. Z tego wynika, że w życiu potrzebna jest kreatywność, rozumiana także jako wyobraźnia, która pozwala na nieszablonowe myślenie.

Świat bez osób kreatywnych byłby bardzo smutny i najpewniej „szary”. To właśnie ludzie obdarzeni twórczym myśleniem dodają naszej codzienności kolorytu. Dzięki osobom pomysłowym nie musimy mieszkać w jaskiniach, polować na dzikie zwierzęta czy obawiać się ognia. Cywilizacja dynamicznie się rozwija, a od XX wieku tempo postępu znacząco przyśpieszyło.

Dzięki determinacji i kreatywności 20 lipca 1969 roku, Neil Armstrong jako pierwszy człowiek w historii ludzkości stanął na Księżycu. W dniu 12 lipca 2021 roku, Richard Branson w swoim statku Virgin Galactic Unity poleciał w kosmos, a 20 lipca 2021 roku wyczyn powtórzył Jeff Bezos z Blue Origin. Prawdopodobnie kolejną osobą, która tego dokona, będzie Elon Musk i tego SpaceX. Co więcej, twórca marki Tesla chce w 2026 roku wysłać załogowy rejs na Marsa.

Wspomniane wyczyny nie są sukcesem pojedynczych osób, a efektem współdziałania dziesiątek, jeśli nie setek zaangażowanych i kreatywnych osób. Dzięki nim przekraczamy kolejne granice, nie tylko w przemyśle kosmicznym, ale w medycynie, technologii i sztuce, która niemal od zawsze była i jest domeną osób o dużej kreatywności.

Jakie są cechu osób kreatywnych?

 • Poczucie humoru,
 • Empatia,
 • Brak lub wiele autorytetów, które zmieniają się w czasie,
 • Otwartość na zmiany,
 • Doceniają drobne rzeczy (np. smak kawy o poranku),
 • Potrafią ryzykować,
 • Silna potrzeba wyrażania siebie (ubiór, pamiętnik, media społecznościowe),
 • Akceptują chaos,
 • Lubią wyzwania.

Nie wszystkie cechy muszą występować jednocześnie. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że osoba kreatywna ma przynajmniej kilka z nich. 

Podstawowe założenia treningu kreatywności

Warto przyjrzeć się założeniom, które towarzyszą wprowadzaniu technik  zwiększania kreatywności. Ważne jest ich zrozumienie i zaakceptowanie, by można było je stosować jako skuteczną metodę rozwiązywania problemów. Uczniowie lepiej niż ktokolwiek inni wyczuwają fałsz i brak przekonania nauczycieli do proponowanych przez siebie rozwiązań!

Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące skuteczności treningu kreatywności lub po prostu nie poczułeś tego do tej pory na własnej skórze – wypróbuj techniki kreatywnego myślenia na sobie. Poczuj się z nimi na tyle swobodnie, abyś proponując je uczniom, wierzył, że dajesz im dobre i rzeczywiście działające narzędzia.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto samemu zacząć trening twórczego myślenia - metody pracy nauczycieli zawsze mogą być jeszcze bardziej kreatywne. Dzięki zastosowaniu tych technik w pracy samii nauczyciele będą szybciej osiągać rozwiązania, które mogą być ciekawsze lub po prostu inne niż zwykle.

Ćwicząc kreatywność, zakładamy (mając potwierdzenie w naukowych badaniach psychologów i neurologów), że:

 • Każdy człowiek posiada pewien poziom sprawności w zakresie poszczególnych wymiarów twórczego myślenia i używa go w odpowiednich dla siebie warunkach,
 • Używając tych zdolności, człowiek może wypracować więcej rozwiązań dla danego problemu, rozwiązania te są wcześniej niestosowane lub lepsze jakościowo,
 • Sprawność twórczego myśleniu można rozwijać na podstawie specjalnie zaprojektowanego treningu,
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów najłatwiej kształtować w ramach grupowego rozwiązywania problemów,
 • Nabyte umiejętności związane z twórczym myśleniem można wykorzystywać w różnego rodzaju sytuacjach w życiu osobistym lub pracy zawodowej.

Ciekawe formy pracy z uczniem zwiększające jego kreatywność

Od dawna wiemy, że jedną z ciekawszych form pracy z uczniem są, np. różne zadania umysłowe typu rebusy czy zagadki dydaktyczne. Ich rozwiązywanie wymaga samodzielnego myślenia i zmusza do wysiłku intelektualnego, na jaki najczęściej nie zdobywa się uczeń w toku codziennej nauki. Dzięki takim zadaniom podopieczny skupia uwagę, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie, spostrzegawczość, doskonali umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, etc. A wszystko odbywa się w atmosferze podekscytowania i zaangażowania emocjonalnego.

"Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka radością, wyzwoleniem własnej twórczości" - R. Glaton i C. Clero

Często uczniowie uczestniczą, np. na różnych dodatkowych zajęciach, w ćwiczeniach rozwijających ich twórcze zdolności. Są to zadania pozwalające na zwiększanie elastyczności myślenia uczniów, rodzaj "rozgrzewki umysłowej". Regularne stosowanie technik wspomagających kreatywność pozwala na wykształcenie nawyków umożliwiających szybsze i bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów. Rozwój twórczości uczniów następuje tam niezależnie od samej społeczności klasowej. 

W związku z powyższym, warto skoncentrować się na metodach wzbogacania zajęć lekcyjnych o narzędzia związane ze wspólnym rozwiązywaniem problemu, czyli z treningiem kreatywności w grupie. Techniki kreatywności w grupie:

 • Są to metody aktywizacji grupy w konkretnej sytuacji problemowej,
 • Pomagają klasie jako grupie wygenerować więcej lepszych jakościowo rozwiązań problemu,
 • Integrują klasę jako grupę, dając im poczucie satysfakcji z działania jako zespół oraz ucząc ich konkretnych narzędzi, wspierających komunikację,
 • Te umiejętności będą procentować w przyszłości w różnych sytuacjach problemowych, przed którymi staną jako społeczność klasowa.

Niezwykła kreatywność małych dzieci - co zrobić czy jej nie ograniczać

Czasami wystarczy tylko posłuchać dzieci, które bardzo często opowiadają niesamowite historie. Czytanie dzieciom bajek pobudza ich wyobraźnię, a płynące z treści morały, pozostają z nimi nawet na całe życie. W 1968 roku Jarman i Land w badaniach przygotowanych dla NASA pokazali, że dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 98% są kreatywne na poziomie geniuszu! Wraz z wiekiem i zmianami w mózgu wskaźnik znacząco się zmienia. U 10-latków już tylko 32% zachowało wysoki poziom kreatywności, a nastolatkowie (15 lat) wynik wyniósł tylko 12%. Najniższy poziom kreatywności odnotowano u osób dorosłych. W grupie 280 tysięcy badanych tylko 2% przejawiało kreatywności.

Znany amerykański psycholog, Paul Torrance jest autorem procedur "nagradzania twórczych zachowań”. Uważa on, że dzieci nie trzeba uczyć kreatywności, wystarczy im nie przeszkadzać. Warto przytoczyć kilka głównych tezy Torrance-a, bo stanowią bazę pod metody zwiększania twórczego myślenia: 

 • Odnoś się z szacunkiem do niezwykłych pytań, które stawiają uczniowie. Reaguj na nie pozytywnie – sympatią, podziwem, zainteresowaniem,
 • Okazuj szacunek dla niezwykłych pomysłów. Wystrzegaj się natychmiastowej krytyki lub mówienia, że pomysł jest głupi, niedorzeczny,
 • Okazuj uczniom, że ich pomysły są wartościowe. Poświęć czas na omówienie danego pomysłu, udowodnij, że warto go było wymyślić i zaprezentować,
 • Od czasu do czasu zapewnij uczniowi możliwość działania bez oceny, która mogłaby negatywnie wpłynąć na jego dalszą motywację twórczą,
 • Unikaj jednoznacznych, uogólnionych ocen w rodzaju: „To jest dobre” lub „To jest złe”. Używaj sformułowań w rodzaju: „To mi się podoba, bo…” lub „To można by ulepszyć tak, żeby…”.


Nauczyciel lub rodzic, czyli osoba z autorytetem, powinna wiedzieć, jak zareagować na nietypowe pytania lub niezwykłe pomysły.
Przejawy kreatywności mogą mieć różne oblicze, a zadaniem opiekuna jest umieć je rozpoznać i rozniecić niczym ogień lub dodać wiatru w żagle. Nawet jak pomysł zakończy się niepowodzeniem to nic straconego! Dziecko zdobędzie bezcenne doświadczenie, wyciągnie wnioski, a przy kolejnym zadaniu „łącząc kropki”, może zaskoczyć rozwiązaniem problemu.

Kreatywni ludzie to osoby o otwartych umysłach, z nieustannie rosnącym doświadczeniem i umiejętnością tworzenia, a także łączenia kawałków wiedzy lub faktów w spójną całość. Wielu nauczycieli tworzy niestandardowe metody edukacji, szuka rozwiązań, aby zainteresować klasę lub uprościć przekazywanie wiadomości. Wiedzą oni, jak trudny i wymagający bywa proces twórczy. Warto więc wspierać najmłodszych i umożliwić im nieskrępowane i kreatywne eskapady po zakątkach umysłu oraz wyobraźni. Skorzystają na tym dzieci, ale czerpać z tego nieograniczonego źródła mogą także pedagodzy i rodzice. 


"Picasso powiedział kiedyś, że wszystkie dzieci są urodzonymi artystami. Problemem jest pozostać artystą, gdy się dorasta." — Ken Robinson

Chcesz zagłębić tajniki ludzkiej kreatywności? Interesują Cię metody treningu i sposoby rozwijania myśli twórczej? Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, zatytułowanym:
„Techniki zwiększania kreatywności w pracy z klasą”. Materiały zaprezentowane są w wygodnej i przystępnej formie. Skorzystaj z naszej oferty i daj się ponieść wyobraźni!

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie