CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

promocje
Promocja

Proces edukacji według metody Montessori

Czy warto nauczać metodą Montessori?

Nauczanie to zadanie wymagające od pedagoga wszechstronnej wiedzy. Ważny jest sam materiał omawiany podczas zajęć, ale równie istotne jest podejście do ucznia, sposób przekazywania wiedzy i komfortowe środowisko sprzyjające przyswajaniu informacji.

Każdy nauczyciel podchodzi do nauczania na swój oryginalny sposób. Najlepsze efekty widać zawsze wtedy, gdy pedagog sukcesywnie implementuje nowe rozwiązania. Nie mówimy jednak o porzuceniu dotychczasowych metod i zastąpienia ich 1 do 1 nowymi.

Bardziej istotne jest testowanie nowych technik. Jeśli coś nie przynosi efektu lub jest dla Ciebie zbytnio angażujące, nawet pomimo usprawnień i pewnej wprawy, być może warto je zastąpić. Upraszczanie zasad, reguł i podejścia to pewnego rodzaju sztuka.

Na pewnym poziomie przekazujesz wiedzę z łatwością, a informacje są zrozumiałe dla uczniów. Chętnie ją chłoną i są aktywni w trakcie zajęć. Często sami, w wolnej chwili uczą się, jak je realnie wykorzystywać. Wówczas młodzież osiąga bardzo dobre wyniki, których odzwierciedleniem nie są same oceny, co umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.

W poniższym tekście dowiesz się, skąd się wzięła i jak funkcjonuje metoda Marii Montessori. Więcej szczegółów i praktycznych przykładów znajdziesz w kursie: Pedagogika Montessori w szkole.

Maria Montessori i jej metoda - rys historyczny

Jako małe dziecko, Montessori pobierała naukę w szkołach, gdzie panował strach przed srogim nauczycielem z rózgą. Maria zrozumiała, że w pedagogice potrzebne są zmiany. Wbrew wszelkim przeciwnościom ówczesnego świata została lekarzem psychiatrą – pierwszą kobietą lekarzem we Włoszech. Pełniąc obowiązki w placówkach psychiatrycznych, jej szczególną uwagę zwróciły dzieci oraz wpływ metod wychowania na ich zachowanie.

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w Chiaravalle, we włoskiej prowincji Ankona.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori

 

Zauważyła, że wychowanie poprzez stymulowanie zmysłów dzieci wpływa pozytywnie na ich rozwój, a dotychczasowe metody medyczne należy zastąpić wychowaniem moralnym.

Wkrótce Montessori założyła szkołę dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie zaobserwowała, że większość ich deficytów spowodowana jest zaniedbaniami wychowawczymi. Na kanwie tych badań Maria sformułowała założenia nowej pedagogiki, która miała wyzwolić dziecko od przymusu i bezruchu na rzecz swobodnego rozwoju.

Kolejnym celem Montessori stało się wdrożenie swych teorii do pracy ze zdrowymi dziećmi i zrewolucjonizowanie podejścia do wychowania. Tak powstały „Case dei bambini” – domy dzieci, gdzie realizowano założenia nowej pedagogiki, które mają wielu zwolenników do dziś.

Cele pedagogiki Montessori

Celem działań pedagogicznych jest rozbudzenie wiary w siebie oraz samodzielności dziecka. Ponadto dzieci uczone są szacunku, zarówno do wolności własnej, jak i cudzej przy zachowaniu postrzegania holistycznego istoty ludzkiej (ciało, duch, emocje i relacje). Ważne jest również poczucie bezpieczeństwa oraz traktowanie procesu dydaktycznego jako okazji do rozwoju, a nie wyścigu o najwyższe oceny. Dzieci uczą się koncentracji nad zadaniem przy użyciu wielorakich, dostosowanych do osobowości dziecka metod.

Metoda Montessori a wartość edukacyjna

Na co dzień spotykamy się z bardzo różnym podejściem do nauki. Nauczyciele stosują wiele metod, czasem lepszych, a innym razem mniej efektywnych. Niemniej jednak dla osoby, która poszukuje najlepszych technik, spotkanie z metodą Montessori może poszerzyć horyzonty i zmienić perspektywę. Nie trzeba wszystkiego rzucać i chwytać się nowego. Wystarczy analiza, obserwacja i znalezienie tych technik, które będzie Ci najłatwiej wdrożyć.

Pedagogika Montessori i jej wartości edukacyjne:

  • Podmiotowość w wychowaniu: „Dziecko – budowniczym własnej osoby i osobowości”.
  • Szacunek dla rozwijającej się osobowości – („tajemnica dziecka”, „centrum i peryferie”).
  • Troska o indywidualny i społeczny rozwój dziecka zgodny z „wrażliwymi fazami” w grupach wymieszanych wiekowo.

 

 • Wolność i dyscyplina jako dwie strony tego samego medalu”.

 

  • Miłość do ludzi i świata, samodzielność, odpowiedzialność jako wyznaczniki rozwoju dziecka; osiągnięcie „normalizacji” jako cel rozwoju i wychowania.
  • Polaryzacja uwagi” umożliwiająca rozwój, prowadząca do normalizacji.
  • Wychowawczy i edukacyjny sens „przygotowanego otoczenia” przedszkola i szkoły dostosowanego do faz rozwojowych dziecka.
  • Pomysłowe, oryginalne, kształcące pomoce rozwojowe („klucze do świata”) wprowadzające dziecko do „supernatury”.
  • Pedagogika otwarta na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (możliwości integracji i włączenia).
  • Przedszkole i szkoła przyjazne dziecku – (w myśl tego, co powiedział jeden z uczniów szkoły Montessori: »Cieszę się już na jutro!«).
  • Osoba dorosła – rodzic, nauczyciel – która „ogarnia swym ciepłem, ale nie spala, pomaga, lecz nie wyręcza”.
  • Pomóż mi samemu to zrobić” – egzemplifikacja dialogu pedagogicznego dziecko – dorosły.
  • Humanistyczny i personalistyczny wymiar teorii i praktyki pedagogicznej.
 • Wychowanie dla pokoju.

Wszechstronność metody i jej skuteczność to ukłon w stronę współczesnych nauczycieli. To pewnego rodzaju zachęta, aby zastanowić nad wdrożeniem praktycznych rozwiązań. Jeśli zależy Ci na poprawie efektywności nauczania i lepszych relacjach z uczniami, to analizując metodę Montessori, znajdziesz odpowiednie wskazówki.

Metoda Montessori a tradycyjne sposoby edukacji

W szkołach montessoriańskich stawia się przede wszystkim na wielozmysłowe poznanie świata. Ważne są nie tylko książki, opowieści nauczyciela czy pokazy.

Dziecko samo wybiera sposób zdobywania wiedzy, zgodnie ze swoimi preferencjami. Szkoła nie opiera się też na przymusie i stosowaniu systemu nagród czy kar, uczniowie motywowani są do zdobywania informacji i umiejętności. Ważne jest samo dążenie do rozwoju.

W centrum działań zawsze jest dziecko, a nauczyciele, pomoce naukowe i sama szkoła tworzą otoczenie będące tylko środowiskiem kształtującym i budującym miłość do nauki.

4 etapy rozwoju dziecka z pedagogiką Montessori

Istnieją fundamenty, które służą za drogowskaz wszystkim, którzy chcą podążać drogą Marii Montessori. Warto z nich czerpać, jeśli zależy Ci na szybkim przyswojeniu sposobów działania i głównym celom metody.

Etapy rozwoju dziecka w skrócie:

 • Na pierwszym etapie, we wczesnym dzieciństwie, dziecko uczy się kontrolować siebie, swoje ruchy, mowę, najbliższe otoczenie, przedmioty codziennego użytku, opanowuje kody społeczne, staje się w pewnym sensie niezależne.
 • Na drugim etapie, w dzieciństwie, eksploruje, pyta, rozwija wiedzę teoretyczną, intelektualną, a także poznaje moralność i duchowość swojej społeczności i nabywa umiejętności społeczne niezbędne do życia w grupie i do współpracy.
 • Na trzecim etapie, w okresie nastoletnim szuka swojego miejsca w grupie i zaczyna wnosić w nią wkład. Osiąga niezależność w poszukiwaniu jedzenia i posiadaniu własności.
 • Na czwartym etapie, w okresie dojrzałości, procesy dobiegają końca i staje się pełnoprawnym członkiem swojej grupy.

Każdy z etapów jest istotny dla rozwoju dziecka. Warto zadbać o odpowiednie środowisko i stworzyć warunki do lepszego poznania i zrozumienia. Dzięki temu dziecko będzie świadomie przyswajać wiedzę, zachowania, a także zwyczaje. Towarzyszyć temu będzie entuzjazm i zaangażowanie, co jest owocem dobrze wykonanej pracy przez nauczyciela.

Chcesz wiedzieć więcej i jeszcze lepiej poznać metodę Marii Montessori? Odpowiedzi znajdziesz w naszym kursie: Pedagogika Montessori w szkole. Zapraszamy!

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie