Wstęp

Istnienie w szkołach podstawowych świetlic jest podyktowane przepisami prawa oświatowego.

Przez wiele lat rola świetlicy była marginalna, stanowiła ona tylko dodatek do szkoły, jako tej, która uczy, wychowuje i rozwija. W obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej, świetlica stała się głównym celem zainteresowania rodziców już od pierwszego dnia uczęszczania dziecka do szkoły, bowiem jest spoiwem łączącym czas spędzony przez dziecko na lekcjach z momentem, kiedy możliwe jest odebranie dziecka ze szkoły przez rodzica/opiekuna. W związku z powyższym zmienił się też charakter tego miejsca i ewoluował z nudnej przechowalni dzieci do rangi szkolnego centrum stymulowania rozwoju i kreatywności ucznia. Współczesny nauczyciel-wychowawca nastawiony jest na działanie, co spowodowane jest zmieniającą się rzeczywistością, która bombarduje nas bodźcami i informacjami.

Szkoła stała się miejscem gwarnym, gdzie każdy ma coś do powiedzenia i zakomunikowania.

 

Podobnie sprawa wygląda w świetlicy, gdzie uczniowie porozdzielani na mniejsze grupy, pod okiem nauczycieli realizują różnorodne aktywności. Statutowym zadaniem świetlicy szkolnej, jako integralnej części szkoły, jest zapewnienie dzieciom opieki, ale także stymulowanie ich rozwoju. Służy temu realizacja planu pracy, który zakłada zajęcia odpowiadające zróżnicowanym potrzebom i zainteresowaniom uczniów. O ile podczas lekcji w klasie dziecko nie ma jeszcze możliwości wyboru aktywności, której wykonywanie pozwalałoby w najdogodniejszy sposób zrealizować założenia podstawy programowej, to w czasie spędzonym w świetlicy szkolnej łatwiej o takie rozwiązanie.

Wychowawcy często dzielą zespół na mniejsze grupy, proponując dzieciom różne rodzaje zajęć. Najczęściej do wyboru są grupy zajęć plastycznych, komputerowych czy ruchowych. Ponadto w realizacji zadań świetlicy pomaga organizacja kółek zainteresowań, które wspaniale wpisują się w proces wszechstronnego rozwoju dziecka. Wielość dostępnych obecnie na rynku materiałów, pomocy dydaktycznych czy gier znacznie ułatwia dotarcie do większości podopiecznych z ciekawą ofertą kreatywnych zajęć.

Poza tym ważne jest też, by wychowawcy pamiętali o przeznaczaniu czasu na swobodną zabawę dzieci, gdyż jest to niezwykle stymulujące i pozwala regulować kwestie społeczne wśród wychowanków. Podczas swobodnych zabaw dzieci często przyjmują role do odegrania, co wspaniale kształtuje wyobraźnię, pozwala pozbyć się stresu i lęku.

Choć często rzeczywistość szkolna stawia poważne wyzwania przed dyrektorami szkół i wychowawcami świetlic, nie zmienia to faktu, że stworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego dziecku i zaspokajającego jego potrzeby powinno być priorytetem. Dzieci winny chętnie biec do świetlicy po zajęciach szkolnych i mieć poczucie, że czas tam spędzony jest efektywny i radosny. Świetlica szkolna pełni bowiem ważną rolę w zaspokajaniu potrzeby zrównoważonego rozwoju dziecka poprzez mądre i efektywne działania, których celem zawsze jest dobro ucznia.

Zanim przejdziesz dalej, chciałam Cię poprosić abyś zastanowiła się / zastanowił się nad następującymi kwestiami:

  1. Czy warunki pracy w świetlicy szkolnej nie są dla mnie zbyt dużym wyzwaniem?
  2. Czy jestem w stanie pracować z niejednorodnymi pod względem wieku grupami?
  3. Czy rozumiem swoich wychowanków?
  4. Czy posiadam wiedzę na temat trudności wychowawczych, zaburzeń i zakłóceń rozwoju, a także problemów spółczesnych dzieci i młodzieży?
  5. Czy potrafię podejmować mediacje?
  6. Czy jestem w stanie wspierać uczniów w rozwiązywaniu konfliktów i poszukiwaniu kompromisu?
  7. Czy potrafię wykazać się kreatywnością i twórczością?
  8. Czy potrafię działać pod presją czasu ?
  9. Czy jestem odporna / odporny na stres?

Najważniejszym, aby pierwsze pytanie spotkało się z twierdzącą odpowiedzią. Pozostałymi nie musisz się przejmować, nawet jeśli odpowiedź była przecząca. Tego można się nauczyć, ale trzeba chcieć. Wobec tego zastanówmy się przed jakimi wyzwaniami stoi wychowawca świetlicy i jakie umiejętności i cechy pozwolą mu je pokonać.

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie