Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wstęp

 

Edukacja dzieci i młodzieży to dziedzina, która ulega stałemu rozwojowi i ulepszaniu metod, jakie stosuje się, by uzyskać jak najlepsze efekty pracy z uczniem.

 

W Polsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęto przyglądać się szerzej indywidualnym potrzebom ucznia oraz dostosowywaniu wymagań do jego możliwości psychofizycznych. Część uczniów nie jest w stanie zrealizować podstawy programowej, co wynika z ich specyficznych trudności w uczeniu się. Jednakże przy właściwej opiece oraz specjalistycznej pomocy, która uwzględnia ich ograniczenia, wdraża właściwe metody pracy, wychowania i nauczania, mogą kontynuować naukę. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma na celu wyrównywanie szans i pokonywanie trudności wynikających z niepełnosprawności ale także dysfunkcji poznawczo-percepcyjnych, zdrowotnych czy środowiskowych.  Technologie informacyjno-komunikacyjne bez wątpliwości są dobrodziejstwem współczesności, ułatwieniem codziennych czynności, przyszłością świata. Rozwijanie kompetencji w tym zakresie wpisane jest w podstawę programowa kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół. Dzieci i dorośli coraz częściej i odważniej sięgają po rozwiązania, których użycie znacznie polepsza jakość pracy i edukacji. Nie należy jednak zapominać o istotnej roli szkoły we wdrażaniu do korzystania z TIK; przekazywaniu od najmłodszych lat zasad, jakich należy przestrzegać, by technologie były dla nas bezpieczne, pomocne i podnosiły efekty naszych wysiłków. Nieoceniona w tej kwestii jest rola nauczyciela, który wykazać się musi ogromną elastycznością i zderzyć nowoczesne technologie ze swoją wiedzą pedagogiczną i doświadczeniem w edukowaniu dzieci i młodzieży, by móc właściwie dobrać narzędzia, które służyły będą wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Materiał szkoleniowy, który Państwu przekazuję zawiera omówienie następujących tematów:

 

 1. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne ucznia
 2. Istota wykorzystywania TIK w terapii
 3. Wskazówki dla nauczyciela pracującego z wykorzystaniem TIK
 4. W jaki sposób indywidualizować pracę z dzieckiem mającym specjalne potrzeby edukacyjne
 5. Aplikacje mobilne do wykorzystania podczas zajęć z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne

 

 

Zanim przystąpisz do kursu, chciałabym, żebyś odpowiedziała / odpowiedział na kilka pytań

 1. Jakie potrzeby edukacyjne uczniów zauważasz w swojej grupie terapeutycznej, klasie?
 2. Które z tych potrzeb dominują wśród uczniów?
 3. Czy posiadasz strategię pracy z uczniem ze spe?
 4. Czy wiesz kim jest cyfrowy tubylec?
 5. Czy korzystasz w swojej pracy z TIK?
 6. Czy zauważasz pozytywne efekty wynikające z pracy z użyciem TIK?
 7. Czy posiadasz katalog programów, aplikacji przeznaczonych do pracy z uczniem ze spe?

 

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie