Tytuł szkolenia

Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
0.00 zł
dr Agata Arkabus
Autor szkolenia dr Agata Arkabus
nauczyciel, autorka wielu materiałów publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej dotyczących zagadnień współczesnego bibliotekoznawstwa, pe...

nauczyciel, autorka wielu materiałów publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej dotyczących zagadnień współczesnego bibliotekoznawstwa, pe...

"5 za 3"
Bestseller
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
dr Agata Arkabus
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać funkcjonowanie i działalność biblioteki szkolnej jako nowoczesnej komórki promującej czytelnictwo przy wykorzystaniu tradycyjnych metod oraz tych nowoczesnych, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Czego się nauczę?

Uczestnik pozna organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej. Zapozna się także z metodami i formami pracy wykorzystywanymi w pracy z uczniem w bibliotece szkolnej. Podczas kursu poznasz prawne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek szkolnych. Dowiesz się także, jak wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece.

Co znajduje się w kursie? 

W kursie zawarto wiadomości na temat polskich i międzynarodowych podstaw prawnych funkcjonowania bibliotek szkolnych. Zwrócono uwagę na rolę dyrektora szkoły w organizacji biblioteki w szkole oraz status nauczyciela bibliotekarza. Omówiono użytkowników biblioteki szkolnej oraz formy współpracy nauczyciela bibliotekarza z nauczycielami innych przedmiotów.
W kursie znalazły się informacje na temat wykorzystania TIK w bibliotece szkolnej oraz rządowych programów rozwoju czytelnictwa. Zastanowi się także czy biblioteka szkolna ma szanse na rozwój.
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  IFLA i UNESCO
  IFLA i UNESCO
 • 03
  Przepisy
  Przepisy
 • 04
  Statut szkoły
  Statut szkoły
 • 05
  Nadzór nad biblioteką
  Nadzór nad biblioteką
 • 06
  Nauczyciel bibliotekarz
  Nauczyciel bibliotekarz
 • 07
  Zadanie
  Zadanie
 • 08
  Funkcje biblioteki
  Funkcje biblioteki
 • 09
  Publiczność w bibliotece
  Publiczność w bibliotece
 • 10
  Użytkownicy bibliotek szkolnych
  Użytkownicy bibliotek szkolnych
 • 11
  Uczniowie
  Uczniowie
 • 12
  Zadanie
  Zadanie
 • 13
  Nauczyciele
  Nauczyciele
 • 14
  Nauczyciele jako adresaci działań
  Nauczyciele jako adresaci działań
 • 15
  Rodzice
  Rodzice
 • 16
  Netgeneracja
  Netgeneracja
 • 17
  Formy współpracy
  Formy współpracy
 • 18
  Współpraca nauczycieli
  Współpraca nauczycieli
 • 19
  Współpraca nauczycieli różnych przedmiotów z nauczycielem bibliotekarzem
  Współpraca nauczycieli różnych przedmiotów z nauczycielem bibliotekarzem
 • 20
  Formy współpracy
  Formy współpracy
 • 21
  Diagnoza potrzeb nauczyciela
  Diagnoza potrzeb nauczyciela
 • 22
  Wykorzystanie TIK
  Wykorzystanie TIK
 • 23
  Dobry przykład z Danii
  Dobry przykład z Danii
 • 24
  Programy narodowe
  Programy narodowe
 • 25
  Centrum czytelnicze
  Centrum czytelnicze
 • 26
  Zakończenie
  Zakończenie

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z bibliotekoznawstwem we Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Doktorantka studiów z zakresu bibliologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pracownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Od 2009 roku redaktor ogólnopolskiego portalu E-pedagogiczna SBP. Od 2010 r. koordynator i organizator doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie oraz Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Autorka wielu materiałów publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej dotyczących zagadnień współczesnego bibliotekoznawstwa, organizacji i zarządzania bibliotek szkolnych, metodyki pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczycieli, m.in.: Funkcjonowanie edukacyjnych sieci współpracy nauczycieli w wybranych krajach Europy (Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 2014), Cloud computing w bibliotece (Biblioteka - Centrum Informacji, 2014), Sześciolatek w bibliotece (Poradnik Bibliotekarza 2013), E-learning w bibliotece szkolnej – metodą pozyskania czytelnika (Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 2012), Sześciolatek w bibliotece (Poradnik Bibliotekarza, 2013), Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym (Poradnik Bibliotekarza, 2011).

Jako nauczyciel bibliotekarz inicjator wielu projektów edukacyjnych oraz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest również autorką publikacji Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy (Warszawa : SBP, 2014).

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w pracy zawodowej dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za aktywne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Biblioteka szkolna – centrum czytelniczym placówki oświatowej"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie