Tytuł szkolenia

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "6 za 3"
0.00 zł
Katarzyna Klimas
Autor szkolenia Katarzyna Klimas
Pedagog Terapeuta, Oligofrenopedagog, wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym

Pedagog Terapeuta, Oligofrenopedagog, wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym

"6 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Katarzyna Klimas
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Pracują Państwo z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym?

Kurs z pewnością przyda się w opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

Czego się nauczę?

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) jest nie lada wyzwaniem dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z doświadczenia wiem, że zredagowanie tego dokumentu rodzi wiele pytań i wątpliwości, m.in. o korelację IPET-u  z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia, formami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wiele innych.

W trakcie kursu zdobędą Państwo wiedzę oraz praktyczne podpowiedzi potrzebne do redagowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, które zawierają omówienie treści rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Kurs zawiera także charakterystykę niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz omówienie na przykładach kolejnych elementów, jakie składają się na Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W przygotowaniu jest kurs "Techniki terapii pedagogicznej w ćwiczeniach grafomotorycznych” na który już zapraszam!

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  IPET – czym jest?
  IPET – czym jest?
 • 03
  IPET – podstawa prawna
  IPET – podstawa prawna
 • 04
  IPET - dla kogo?
  IPET - dla kogo?
 • 05
  Kto redaguje dokument?
  Kto redaguje dokument?
 • 06
  Współpraca z Rodzicami
  Współpraca z Rodzicami
 • 07
  IPET – do kiedy?
  IPET – do kiedy?
 • 08
  IPET – etapy tworzenia
  IPET – etapy tworzenia
 • 09
  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 • 10
  Sfery rozwoju
  Sfery rozwoju
 • 11
  Charakterystyka upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim
  Charakterystyka upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim
 • 12
  Co zawiera IPET? Metryczka ucznia
  Co zawiera IPET? Metryczka ucznia
 • 13
  Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego / wymagań edukacyjnych
  Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego / wymagań edukacyjnych
 • 14
  Informacja
  Informacja
 • 15
  Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
  Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
 • 16
  Formy udzielania pomocy psychofizyczno – pedagogicznej
  Formy udzielania pomocy psychofizyczno – pedagogicznej
 • 17
  Działania wspierające rodziców
  Działania wspierające rodziców
 • 18
  Formy współpracy z podmiotami
  Formy współpracy z podmiotami
 • 19
  Podpisy zespołu opracowującego IPET
  Podpisy zespołu opracowującego IPET
 • 20
  Test końcowy
  Test końcowy

Jestem pedagogiem terapeutą i oligofrenpedagogiem. Pracuję, jako wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym, gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne oraz przygotowuję do samodzielnego życia młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

W swojej pracy z osobami z niepełnosprawnością staram się szanować ich godność oraz sprawiać by czuły się kochane i akceptowane. Rozpoznawanie i wzmacnianie mocnych stron moich wychowanek to ulubione zajęcie w codziennej pracy. Szczególnym obszarem moich zainteresowań i działań w pracy wychowawczej są działania profilaktyczne oraz wychowanie do wartości.

Prowadzę także indywidualne zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach, podczas których m.in. przygotowywałam do gotowości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, prowadziłam zajęcia z dzieckiem z autyzmem wczesnodziecięcym, afazją i tym podobnymi zaburzeniami.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie pogłębiam poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku pedagogika.

Swoją wiedzą i umiejętnościami chciałabym także dzielić się z Państwem. Mam nadzieję, że moje kursy, które zaproponowałam, staną się konkretnym narzędziem pomocy dla Państwa codziennej pracy i przyczynią się do dalszych sukcesów, których z całego serca Państwu życzę.

Zapraszam do uczestnictwa w moich kursach.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie