Tytuł szkolenia

Bajkoterapia z elementami wizualizacji

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "6 za 3"
0.00 zł
Eliza Krzak
Autor szkolenia Eliza Krzak
psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

Podcast
"6 za 3"
Bestseller
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Eliza Krzak
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a przede wszystkim umiejętności o inne metody pracy. Chcą jeszcze bardziej wspierać i prowadzić dzieci w indywidualnym rozwoju, a jednocześnie odpowiednio wcześnie i w sposób właściwy reagować na różne trudności i kłopoty młodego człowieka.

Czego się nauczę?

W trakcie kursu dowiesz się jakie emocje i uczucia wywołują bajki i  w jakich trudnościach najbardziej pomagają. Dowiesz się, również w jaki sposób tworzyć i budować bajki terapeutyczne

Te umiejętności przydadzą się również w Waszym życiu prywatnym.

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem.

Na początku rozróżnione zostaną pojęcia "strachu” i "lęku” i ich wpływie na pojawiające się trudności i kłopoty u dzieci. Następnie będzie mowa o bajkach i baśniach, by przejść do metody pracy jaką jest bajkoterapia. Kolejno omówione będą rodzaje bajek. Ostatnia część skupia się na omówieniu bajek psychoterapeutycznych, gdzie dowiedzą się Państwo w jaki sposób je tworzyć i opowiadać dzieciom.

Pod koniec sami Państwo wysłuchają przykładu bajki/opowiadania terapeutycznego dla dorosłych.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Webinar cz. 1
  Webinar cz. 1
 • 03
  Webinar cz. 2
  Webinar cz. 2
 • 04
  Co było pierwsze? Strach czy lęk?
  Co było pierwsze? Strach czy lęk?
 • 05
  Strach - czym naprawdę jest?
  Strach - czym naprawdę jest?
 • 06
  Lęk - czym naprawdę jest?
  Lęk - czym naprawdę jest?
 • 07
  Środowisko lęku
  Środowisko lęku
 • 08
  Czym jest bajka i baśń?
  Czym jest bajka i baśń?
 • 09
  Co to jest bajkoterapia?
  Co to jest bajkoterapia?
 • 10
  Kluczowe cechy bajek i baśni
  Kluczowe cechy bajek i baśni
 • 11
  Bajki psychoedukacyjne
  Bajki psychoedukacyjne
 • 12
  Bajki diagnozujące
  Bajki diagnozujące
 • 13
  Bajki relaksacyjne i wizualizacja
  Bajki relaksacyjne i wizualizacja
 • 14
  Bajki terapeutyczne - dziecko jako indywidualność
  Bajki terapeutyczne - dziecko jako indywidualność
 • 15
  W jaki sposób tworzyć bajki psychoterapeutyczne
  W jaki sposób tworzyć bajki psychoterapeutyczne
 • 16
  Łatwe czy trudne?
  Łatwe czy trudne?
 • 17
  Techniki terapeutyczne - terapia poprzez wyobrażenia
  Techniki terapeutyczne - terapia poprzez wyobrażenia
 • 18
  Techniki terapeutyczne - odwrażliwianie
  Techniki terapeutyczne - odwrażliwianie
 • 19
  Modelowanie
  Modelowanie
 • 20
  Co jeszcze? Przykłady z nagraniem
  Co jeszcze? Przykłady z nagraniem
 • 21
  Przykład bajki terapeutycznej dla dorosłych
  Przykład bajki terapeutycznej dla dorosłych
 • 22
  Współopowiadanie bajek
  Współopowiadanie bajek
 • 23
  Zakończenie
  Zakończenie

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Bajkoterapia z elementami wizualizacji"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie