Tytuł szkolenia

Jak przygotować dziecko do szkoły? O gotowości szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli i rodziców

Cena regularna
69.00 zł
Cena w pakiecie 5 za 3
59.00 zł
Ewa Janus
Autor szkolenia Ewa Janus
nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

Webinar
5 za 3
Bestseller
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP tygodnia
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Ewa Janus
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
5 godzin
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Jeśli jesteś nauczycielem przedszkola i chcesz jak najlepiej przygotować dzieci ze swojej grupy do funkcjonowania w szkole - będzie to dla Ciebie doskonały kurs. Jeśli chcesz lepiej poznać formalne aspekty rocznego przygotowania przedszkolnego – to również jest kurs dla Ciebie. Nie zapominajmy jednak o dzieciach, które wymagają wsparcia ze strony nauczycieli i rodziców – ta tematyka również zostanie poruszona w kursie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się lub utrwalisz wiedzę o tym, jakie akty prawne regulują obserwację i diagnozę gotowości szkolnej dziecka, poznasz szczegółowo treść tych zapisów i ich najczęstszą interpretację. Dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób można prowadzić takie obserwacje, oraz jakimi kryteriami kierować się przy ich interpretacji. Poznasz również sposoby na prowadzenie i dokumentowanie tej szczególnej formy obserwacji jaką jest diagnoza gotowości szkolnej. Dowiesz się, w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi można rozpoznawać i diagnozować wybrane obszary rozwoju u dzieci przedszkolnych. Ponadto, będziesz mógł/a skorzystać z propozycji bibliografii, by poszerzyć swoje wiadomości w tym zakresie.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku części, zawierających szczegółowe informacje o sposobach prowadzenia tej szczególnej obserwacji dziecka w przedszkolu, dostosowania istniejących już narzędzi diagnozy pedagogicznej do potrzeb grupy oraz tworzenia własnych materiałów do obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej. Znajdziecie też przykłady narzędzi dostępnych nauczycielom, by jak najlepiej mogli rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Otrzymacie tez wskazówki, w jaki sposób dokumentować i przedstawiać rodzicom wyniki obserwacji, prowadzić zebrania dotyczące gotowości szkolnej.

Każdy moduł zawiera informacje, wskazówki i zagadnienia do refleksji podczas ukierunkowanej obserwacji dzieci. W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych, filmów instruktażowych i literatury dotyczącej poruszanej tematyki.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich mini – testach oraz egzaminie końcowym, podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
5 godzin
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 1
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 1
 • 03
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 2
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 2
 • 04
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 3
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 3
 • 05
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 4
  Webinar: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ krok po kroku cz. 4
 • 06
  Co to jest gotowość szkolna?
  Co to jest gotowość szkolna?
 • 07
  Spotkania z rodzicami sześciolatków - kwestie do omówienia
  Spotkania z rodzicami sześciolatków - kwestie do omówienia
 • 08
  ĆWICZENIE DLA RODZICÓW
  ĆWICZENIE DLA RODZICÓW
 • 09
  Wsparcie emocjonalno – społeczne dziecka pomagające w osiągnięciu gotowości szkolnej
  Wsparcie emocjonalno – społeczne dziecka pomagające w osiągnięciu gotowości szkolnej
 • 10
  PRZYKŁAD ULOTKI DLA RODZICÓW
  PRZYKŁAD ULOTKI DLA RODZICÓW
 • 11
  Najważniejsze formalne obowiązki nauczyciela i dyrektora w zakresie gotowości szkolnej sześciolatka
  Najważniejsze formalne obowiązki nauczyciela i dyrektora w zakresie gotowości szkolnej sześciolatka
 • 12
  INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ - WZÓR
  INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ - WZÓR
 • 13
  Obserwacja wstępna sześciolatków
  Obserwacja wstępna sześciolatków
 • 14
  Kompetencje sześciolatka przygotowanego odpowiednio do nauki szkolnej
  Kompetencje sześciolatka przygotowanego odpowiednio do nauki szkolnej
 • 15
  Cechy i zachowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
  Cechy i zachowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
 • 16
  Procesy poznawcze niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej
  Procesy poznawcze niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej
 • 17
  Diagnozowanie potrzeb dziecka w przedszkolu – narzędzia i techniki
  Diagnozowanie potrzeb dziecka w przedszkolu – narzędzia i techniki
 • 18
  Techniki badawcze
  Techniki badawcze
 • 19
  Rodzaje obserwacji
  Rodzaje obserwacji
 • 20
  Analiza dokumentów
  Analiza dokumentów
 • 21
  Testy
  Testy
 • 22
  Kwestionariusz
  Kwestionariusz
 • 23
  Testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju - Rozwój psychoruchowy
  Testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju - Rozwój psychoruchowy
 • 24
  Zaburzenie w rozwoju dziecka:
  Zaburzenie w rozwoju dziecka:
 • 25
  Narzędzia do zbadania rozwoju psychoruchowego dziecka
  Narzędzia do zbadania rozwoju psychoruchowego dziecka
 • 26
  Częściowe zaburzenia rozwoju ruchowego
  Częściowe zaburzenia rozwoju ruchowego
 • 27
  Mała motoryka
  Mała motoryka
 • 28
  Ćwiczenia, które dziecko powinno sprawnie wykonać w danym wieku, ogólna norma rozwojowa dla dzieci:
  Ćwiczenia, które dziecko powinno sprawnie wykonać w danym wieku, ogólna norma rozwojowa dla dzieci:
 • 29
  Rodzaje chwytów dłonią
  Rodzaje chwytów dłonią
 • 30
  Diagnoza motoryki (dużej i małej) – obserwacja
  Diagnoza motoryki (dużej i małej) – obserwacja
 • 31
  Lateralizacja
  Lateralizacja
 • 32
  Testy standaryzowane:
  Testy standaryzowane:
 • 33
  Próba kreskowania M. Stambak
  Próba kreskowania M. Stambak
 • 34
  Percepcja wzrokowa
  Percepcja wzrokowa
 • 35
  Percepcja słuchowa
  Percepcja słuchowa
 • 36
  Przykładowe arkusze gotowości szkolnej
  Przykładowe arkusze gotowości szkolnej
 • 37
  Podsumowanie - certyfikat
  Podsumowanie - certyfikat

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Jak przygotować dziecko do szkoły? O gotowości szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli i rodziców"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie