Tytuł szkolenia

WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim

Cena regularna
45.00 zł
Anna Płusa
Autor szkolenia Anna Płusa
Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Anna Płusa
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę, dotyczącą stosowania w procesie uczenia się i nauczania nowoczesnych metod pracy wspomaganych nowymi technologiami. Skierowany jest on przede wszystkim do nauczycieli i uczniów, którzy w nowoczesny sposób chcą realizować zakładane w metodzie projektów cele dydaktyczno-wychowawcze. Cenne informacje dla siebie znajdą tu wszyscy zwolennicy i entuzjaści stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Czego się nauczę?

Poznasz podstawową metodę wykorzystywaną w pracy projektem edukacyjnym, którą jest WebQuest, ale rozpatrywaną w kontekście pracy z nowymi technologiami. Treści kursu skupiają się na obszarach wykorzystania narzędzi TIK w poszczególnych etapach realizacji projektu edukacyjnego/WebQuestu. Pojęcia te w kursie używane będą wymiennie. Dowiesz się za pomocą jakich programów można efektywnie gromadzić dokumentację projektową, monitorować i ewaluować projekt oraz jak w sposób atrakcyjny technicznie prezentować jego efekty.

Co znajduje się w kursie?

W kursie przybliżam Ci założenia projektu edukacyjnego, charakterystykę WebQuestu a następnie krok po kroku omawiam poszczególne etapy jego realizacji, zwracając uwagę na sytuacje edukacyjne, w których rekomendowane jest wykorzystanie technologii.  Wskazuję na zasadność uwzględniania w planowaniu pracy projektowej konkretnych narzędzi, portali i serwisów internetowych.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Projekt edukacyjny
  Projekt edukacyjny
 • 03
  WebQuest - opis
  WebQuest - opis
 • 04
  Czas realizacji
  Czas realizacji
 • 05
  Struktura WebQuestu cz. 1
  Struktura WebQuestu cz. 1
 • 06
  Struktura WebQuestu cz. 2
  Struktura WebQuestu cz. 2
 • 07
  Struktura WebQuestu cz. 3
  Struktura WebQuestu cz. 3
 • 08
  Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu
  Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu
 • 09
  Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu cd.
  Technologie a formułowanie propozycji tematów WebQuestu cd.
 • 10
  Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu
  Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu
 • 11
  Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu cd.
  Technologie w zarządzaniu czasem projektowym oraz monitoringu projektu cd.
 • 12
  Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 1
  Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 1
 • 13
  Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 2
  Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 2
 • 14
  Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 3
  Dokumentacja WebQuestu w formie elektronicznej cz. 3
 • 15
  TIK w komunikacji WebQuestu
  TIK w komunikacji WebQuestu
 • 16
  Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii
  Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii
 • 17
  Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii cd.
  Ocena i samoocena projektu i ewaluacja z wykorzystaniem technologii cd.
 • 18
  Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 1
  Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 1
 • 19
  Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 2
  Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 2
 • 20
  Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 3
  Narzędzia TIK w prezentacji efektów WebQuestu cz. 3

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy.

Gorąca zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej oraz ogólnopolskiej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Kilkukrotnie (2010, 2014, 2016) wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zaangażowanie i realizację zadań edukacyjnych na rzecz szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"WebQuest - metoda wykorzystująca TIK w projekcie uczniowskim"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie