Tytuł szkolenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "6 za 3"
0.00 zł
Aleksandra Krawczyk
Autor szkolenia Aleksandra Krawczyk
agrobiochemik, ratownik, nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli„ WOM” w Częstochowie.

agrobiochemik, ratownik, nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli„ WOM” w Częstochowie.

"6 za 3"
Bestseller
Kurs
Video
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Aleksandra Krawczyk
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Średni
Czas
trwania
2 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także innych osób zainteresowanych poznaniem podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czego się nauczę?

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości typowych stanów zagrożenia życia lub zdrowia, przydarzających się na terenie szkoły lub innej placówki systemu oświaty.

Co znajduje się w kursie?

Kurs został podzielony na rozdziały kończące się testem sprawdzającym. Integralną częścią szkolenia jest film instruktażowy, który pozwoli na usystematyzowanie wiadomości i ułatwi ćwiczenia praktyczne.

Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Kubuś Puchatek wędrując po Stumilowym Lesie, odkrył bardzo ważną prawdę "Wypadek to rzecz dziwna… Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy…”.
Jeżeli chcesz wiedzieć, jak się zachować w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy, zapraszam do udziału w kursie.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Średni
Czas
trwania
2 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
  Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
 • 03
  Łańcuch przeżycia
  Łańcuch przeżycia
 • 04
  Algorytm postępowania z poszkodowanym (wg wytycznych ERC 2015)
  Algorytm postępowania z poszkodowanym (wg wytycznych ERC 2015)
 • 05
  Ocena bezpieczeństwa
  Ocena bezpieczeństwa
 • 06
  Ocena przytomności
  Ocena przytomności
 • 07
  Udrożnienie dróg oddechowych
  Udrożnienie dróg oddechowych
 • 08
  Sprawdzenie oddechu
  Sprawdzenie oddechu
 • 09
  Wezwanie pomocy
  Wezwanie pomocy
 • 11
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka
 • 12
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia
 • 13
  Krwotok z nosa
  Krwotok z nosa
 • 14
  Urazy kończyn
  Urazy kończyn
 • 15
  Zasłabnięcie - Omdlenie
  Zasłabnięcie - Omdlenie
 • 16
  Zadławienie
  Zadławienie
 • 17
  Test końcowy
  Test końcowy

Dyplomowany nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Ratownik i certyfikowany instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy. Członek Polskiej Rady Resuscytacji. Współpracownik Ochotniczego Sztabu Ratownictwa i Łączności w Częstochowie, koordynator działań na rzecz upowszechniania idei pierwszej pomocy.

Autorka i współautorka wielu publikacji w czasopismach branżowych, a także programów kursów, szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych i b-learningowych, skierowanych do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Pierwsza pomoc przedmedyczna"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie