Tytuł szkolenia

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

Cena regularna
45.00 zł
Roman Lorens
Autor szkolenia Roman Lorens
Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

Bestseller
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Roman Lorens
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz kuratoriów oświaty.

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo to zagadnienie złożone, daje się wyodrębnić przecież różne sfery, w których w środowisku szkolnym mogą pojawiać się zagrożenia, jakim należy zapobiegać.

Z racji kierowniczej roli jaką pełni dyrektor szkoły jest on zobowiązany do wykonywania - w ramach warunków stworzonych mu przez organ prowadzący – konkretnych zadań wskazanych w ustawach i przepisach szczegółowych.

Nadzór nad uczniami nie może ograniczać się do obserwacji zachowań podopiecznych, czy wydawania im poleceń nakazujących określone zachowanie, jeśli bowiem wymagają tego okoliczności nauczyciel powinien reagować aktywnie, w skrajnym wypadku – obrony koniecznej – może nawet użyć siły fizycznej.

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie dotyczące odpowiedzialności indywidualnej  nauczycieli za wypadki na terenie szkoły oraz kwestie związane z odpowiedzialnością karną, która w przypadku nauczycieli  ma charakter    osobisty i nie można jej „przerzucić” na organ  prowadzący szkołę.

Czego się nauczę?

Głównym celem kursu jest :

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą odpowiedzialnością prawną nauczycieli
 • Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • jakie obowiązki i prawa przysługują nauczycielowi i wynikają bezpośrednio z aktów prawnych?
 • jaką ponosi odpowiedzialność za zaniechanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków?
 • jakie obowiązki spoczywają na nauczycielu w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole?
 • jaki wpływ na prawa i obowiązki nauczyciela ma prawo wewnątrzszkolne?
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Bezpieczna szkoła czyli jaka?
  Bezpieczna szkoła czyli jaka?
 • 03
  Zadania spoczywające na organie prowadzącym, dyrektorze, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych
  Zadania spoczywające na organie prowadzącym, dyrektorze, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych
 • 04
  Odpowiedzialność prawna szkoły (organu prowadzącego) w związku z niezapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi
  Odpowiedzialność prawna szkoły (organu prowadzącego) w związku z niezapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi
 • 05
  Ochrona przed skutkami materialnymi odpowiedzialności
  Ochrona przed skutkami materialnymi odpowiedzialności
 • 06
  Odpowiedzialność za wypadki mające miejsce na terenie szkoły i poza nim.
  Odpowiedzialność za wypadki mające miejsce na terenie szkoły i poza nim.
 • 07
  Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa cywilnego
  Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa cywilnego
 • 08
  Postępowanie powypadkowe
  Postępowanie powypadkowe
 • 09
  Świadczenia z tytułu wypadku
  Świadczenia z tytułu wypadku
 • 10
  Odpowiedzialność odszkodowawcza szkół
  Odpowiedzialność odszkodowawcza szkół
 • 11
  Dochodzenia roszczeń ze strony uczniów na drodze cywilnej
  Dochodzenia roszczeń ze strony uczniów na drodze cywilnej
 • 12
  Konsekwencje po stronie nauczycieli
  Konsekwencje po stronie nauczycieli
 • 13
  Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
  Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
 • 14
  Wychowawca wie o stanie zdrowia ucznia i jego potrzebach z tym związanych
  Wychowawca wie o stanie zdrowia ucznia i jego potrzebach z tym związanych
 • 15
  Wychowawca współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących zdrowia ucznia
  Wychowawca współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących zdrowia ucznia
 • 16
  Wychowawca bez prawa wglądu w szkolną dokumentację medyczną ucznia
  Wychowawca bez prawa wglądu w szkolną dokumentację medyczną ucznia
 • 17
  Przykłady niedostatecznej troski o zdrowie uczniów
  Przykłady niedostatecznej troski o zdrowie uczniów
 • 18
  Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie ucznia
  Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie ucznia
 • 19
  Odpowiedzialność prawna wychowawcy za bezpieczeństwo ucznia
  Odpowiedzialność prawna wychowawcy za bezpieczeństwo ucznia
 • 20
  6 zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów
  6 zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów
 • 21
  11 przykładów działań naruszających zasady bezpieczeństwa uczniów
  11 przykładów działań naruszających zasady bezpieczeństwa uczniów
 • 22
  Przykłady czynów zagrożonych odpowiedzialnością karną wychowawcy
  Przykłady czynów zagrożonych odpowiedzialnością karną wychowawcy
 • 23
  Odpowiedzialność za wypadek ucznia w trakcie zajęć i na całym terenie szkoły
  Odpowiedzialność za wypadek ucznia w trakcie zajęć i na całym terenie szkoły

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkól, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel, certyfikowany trener "MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – "TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły.

Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” i miesięcznikiem "Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii "Wspólnoty”.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie