Tytuł szkolenia

Praktyka Procedury Niebieskiej Karty

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
0.00 zł
Eliza Krzak
Autor szkolenia Eliza Krzak
psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

"5 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Eliza Krzak
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dla osób, które w ramach swych obowiązków zawodowych uczestniczą w pracach na rzecz procedury Niebieskiej Karty.

Czego się nauczę?

Poznasz zasady powoływania Grup Roboczych oraz szczegółowo, krok po kroku zapoznasz się z procedurą Niebieskiej Karty i obowiązków wynikających z bycia w takiej Grupie.

Co znajduje się w kursie?

Kurs zaczynamy krótką charakterystyką zjawiska przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co według ustawy można zaliczyć jako przemoc w rodzinie, a co nią nie będzie. Następnie szczegółowo omawia możliwości wszczynania procedury, kiedy należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz zasady tworzenia i pracy w ramach Grupy Roboczej. Omówione zostały zasady pracy z rodziną, w której dochodzi do przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każde dziecko będące świadkiem przemocy również tej przemocy doświadcza.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Przemoc w rodzinie
  Przemoc w rodzinie
 • 03
  Umyślne działanie lub zaniechanie
  Umyślne działanie lub zaniechanie
 • 04
  Naruszenie prawa
  Naruszenie prawa
 • 05
  Kategoria osób czyli członkowie rodziny
  Kategoria osób czyli członkowie rodziny
 • 06
  Zespół Interdyscyplinarny
  Zespół Interdyscyplinarny
 • 07
  Główne zadania zespołu interdyscyplinarnego
  Główne zadania zespołu interdyscyplinarnego
 • 08
  Procedura Niebieskiej Karty
  Procedura Niebieskiej Karty
 • 09
  Wszczęcie Procedury
  Wszczęcie Procedury
 • 10
  Wszczęcie Procedury cz. 2
  Wszczęcie Procedury cz. 2
 • 11
  Wszczęcie Procedury cz. 3
  Wszczęcie Procedury cz. 3
 • 12
  Wszczęcie Procedury cz. 4
  Wszczęcie Procedury cz. 4
 • 13
  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • 14
  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa cz. 2
  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa cz. 2
 • 15
  Powołanie Grupy Roboczej
  Powołanie Grupy Roboczej
 • 16
  Powołanie Grupy Roboczej cz.2
  Powołanie Grupy Roboczej cz.2
 • 17
  Członkowie Grup Roboczych
  Członkowie Grup Roboczych
 • 18
  Zadania Grup Roboczych
  Zadania Grup Roboczych
 • 19
  Zadania Grup Roboczych cz.2
  Zadania Grup Roboczych cz.2
 • 20
  Zadania Grup Roboczych cz.3
  Zadania Grup Roboczych cz.3
 • 21
  Przedstawiciel pomocy społecznej
  Przedstawiciel pomocy społecznej
 • 22
  Przedstawiciel komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  Przedstawiciel komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • 23
  Przedstawiciel Policji
  Przedstawiciel Policji
 • 24
  Przedstawiciel ochrony zdrowia
  Przedstawiciel ochrony zdrowia
 • 25
  Przedstawiciel oświaty
  Przedstawiciel oświaty
 • 26
  Opracowanie i realizacja planu pomocy
  Opracowanie i realizacja planu pomocy
 • 27
  Opracowanie i realizacja planu pomocy cz.2
  Opracowanie i realizacja planu pomocy cz.2
 • 28
  Spotkanie diagnozujące. Spotkanie z osobą doznającą przemocy
  Spotkanie diagnozujące. Spotkanie z osobą doznającą przemocy
 • 29
  Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy
  Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy
 • 30
  Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.2
  Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.2
 • 31
  Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.3
  Spotkanie z osobą doświadczającą przemocy cz.3
 • 32
  Tworzenie planu pomocy
  Tworzenie planu pomocy
 • 33
  Tworzenie planu pomocy cz.2
  Tworzenie planu pomocy cz.2
 • 34
  Tworzenie planu pomocy cz.3
  Tworzenie planu pomocy cz.3
 • 35
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy
 • 36
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.2
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.2
 • 37
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.3
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.3
 • 38
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.4
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.4
 • 39
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.5
  Spotkanie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy cz.5
 • 40
  Zakończenie Procedury Niebieskiej Karty i prac Grupy Roboczej
  Zakończenie Procedury Niebieskiej Karty i prac Grupy Roboczej
 • 41
  Przesłanka - ustanie przemocy w rodzinie
  Przesłanka - ustanie przemocy w rodzinie
 • 42
  Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań
  Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań
 • 43
  Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań cz2
  Przesłanka – brak zasadności podejmowania działań cz2
 • 44
  Dziecko w Procedurze Niebieskiej Karty
  Dziecko w Procedurze Niebieskiej Karty
 • 45
  Dziecko jako osoba stosująca przemoc
  Dziecko jako osoba stosująca przemoc
 • 46
  Dziecko jako osoba stosująca przemoc cz.2
  Dziecko jako osoba stosująca przemoc cz.2
 • 47
  Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy
  Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy
 • 48
  Zasady pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy
  Zasady pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy
 • 49
  Dziecko jako świadek przemocy
  Dziecko jako świadek przemocy
 • 50
  Film
  Film
 • 51
  Zakończenie
  Zakończenie

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Praktyka Procedury Niebieskiej Karty"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie