Tytuł szkolenia

Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
0.00 zł
Eliza Krzak
Autor szkolenia Eliza Krzak
psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

"5 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Eliza Krzak
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dla osób, które chcą szczegółowo poznać charakterystykę zjawiska mobbingu i nie mylić go z innymi zachowaniami. W dzisiejszych czasach jest to niezbędna wiedza dla każdego pracownika oraz pracodawcy, którego celem jest dbałość o siebie, jak również o współpracowników i pracowników.

Czego się nauczę?

Poznasz zachowania będące mobbingiem. Nauczysz się rozróżniać je od działań nie mających charakteru mobbingu. Zapoznasz się ze sposobami przeciwdziałającymi mobbingowi. Poznasz różnice w rodzajach przemocy w pracy i jakie jest w tym zakresie prawodawstwo.

Co znajduje się w kursie?

Kurs zaczynamy krótką charakterystyką zjawiska mobbingu. Następnie omawiamy jego cechy i aktywności mobbingowe zaburzające różne sfery funkcjonowania w zakładzie pracy. Omawiamy zachowania i zjawiska nie będące mobbingiem, a są często z nim mylone. Poznasz rodzaje mobbingu, czyli kto kogo może mobbingować i jakimi etapami ten proces się charakteryzuje.  Zwróciliśmy uwagę na podobieństwa i różnice różnych form przemocy w pracy i związany z tym aspekt prawny. Poznacie sytuacje sprzyjające lobbingowi, a także cechy mobbera i osoby doświadczającej mobbingu. W ostatnim rozdziale skupiliśmy się na działaniach mogących przeciwdziałać temu zjawisku oraz na tym co może i powinna robić osoba będąca w tej sytuacji i  w jaki sposób może bronić swoich praw.

Co jeszcze warto wiedzieć?

To czy zjawisko mobbingu wystąpi w Twoim zakładzie pracy w dużej mierze zależy tez od Ciebie, a przede wszystkim od tego czy reagujesz.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Charakterystyka zjawiska mobbingu
  Charakterystyka zjawiska mobbingu
 • 03
  Cechy mobbingu
  Cechy mobbingu
 • 04
  Zachowania i zjawiska nie będące mobbingiem
  Zachowania i zjawiska nie będące mobbingiem
 • 05
  Płaszczyzny występowania mobbingu
  Płaszczyzny występowania mobbingu
 • 06
  Etapy przebiegu mobbingu
  Etapy przebiegu mobbingu
 • 07
  Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
  Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
 • 08
  Prawodawstwo
  Prawodawstwo
 • 09
  Przyczyny
  Przyczyny
 • 10
  Cechy mobbera
  Cechy mobbera
 • 11
  Charakterystyka ofiary
  Charakterystyka ofiary
 • 12
  Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy
  Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy
 • 13
  Ryzyko zawodowe i sytuacja społeczna w Polsce
  Ryzyko zawodowe i sytuacja społeczna w Polsce
 • 14
  Możliwe reakcje na mobbing
  Możliwe reakcje na mobbing
 • 15
  Komunikacja a rozwiązywanie konfliktów w pracy
  Komunikacja a rozwiązywanie konfliktów w pracy
 • 16
  Mediacje w miejscu pracy
  Mediacje w miejscu pracy
 • 17
  Test końcowy
  Test końcowy

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Mobbing w pracy. Na czym polega i jak sobie z nim radzić?"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie