Tytuł szkolenia

Uczeń z innego kręgu kulturowego w szkole ogólnodostępnej

Cena regularna
69.00 zł
Cena w pakiecie "6 za 3"
63.00 zł
Marcelina Wnęk
Autor szkolenia Marcelina Wnęk
pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy edukacyjno-konsultacyjnej Win Your Life. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z...

pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy edukacyjno-konsultacyjnej Win Your Life. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z...

Webinar
Nowość
"6 za 3"
Bestseller
Kurs
TOP tygodnia
Zaproszenie
od autora
Marcelina Wnęk
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
4 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którzy mają w swoich klasach dzieci spoza Polski i chcą wspomóc ich integrację ze środowiskiem rówieśniczym oraz wesprzeć skutecznie i zgodnie z prawem w nauce.

 

Czego się nauczę?

Poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą międzykulturowości, poznasz praktyczny wymiar psychologicznych mechanizmów funkcjonowania ucznia cudzoziemskiego, dowiesz się jak diagnozować jego potrzeby i możliwości oraz planować jego rozwój w szkole. Dodatkowo będziesz umieć skutecznie integrować uczniów cudzoziemskich ze środowiskiem szkolnym. Wszystko to zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o najnowsze dane dotyczące międzykulturowości w Polsce.

 

Co znajduje się w kursie

Kurs składa się z czterech części podzielonych na moduły lekcyjne.

 • Pierwsza – dotyka wielowymiarowych różnic międzykulturowych wpływających na osobowość uczniów, sposób postrzegania świata czy komunikacji.
 • Druga – zwięźle traktuje o normach prawnych warunkujących przyjęcie cudzoziemskiego ucznia do szkoły i jego w niej naukę oraz opisuje rolę asystenta wielokulturowego.
 • Trzecia - opisuje mechanizmy psychologicznego funkcjonowania ucznia cudzoziemskiego, fazy szoku kulturowego oraz możliwe strategie akulturacji.
 • Czwarta – przygotowuje do pracy z klasą, w której jest lub ma się pojawić uczeń cudzoziemski jak i z samym uczniem.

 

Co jeszcze warto wiedzieć

Zgodnie z danymi GUS szacuje się, że w samym tylko 2021 roku do Polski przybędzie około 220 tysięcy osób spoza jej granic z zamiarem osiedlenia się. Wielu cudzoziemców przybywa z całymi rodzinami, w tym dziećmi, które zgodnie z obowiązującym prawem stają się beneficjentami polskiego systemu oświaty. Zjawisko migracji mimo pandemii nasila się, dlatego dobrze, aby pracownicy szkół byli gotowi stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą praca z uczniem z innego kręgu kulturowego.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
4 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 03
  Ukształtowanie przez kulturę
  Ukształtowanie przez kulturę
 • 04
  „Jestem nowy, z innego kraju”
  „Jestem nowy, z innego kraju”
 • 05
  „Jestem z Czeczenii, wyznaję islam”
  „Jestem z Czeczenii, wyznaję islam”
 • 06
  Ważne pytania
  Ważne pytania
 • 07
  Asystent międzykulturowy
  Asystent międzykulturowy
 • 08
  Rodzaje grup migracyjnych
  Rodzaje grup migracyjnych
 • 09
  Rola psychologa i pedagoga szkolnego
  Rola psychologa i pedagoga szkolnego
 • 10
  Kwestia oceniania umiejętności szkolnych
  Kwestia oceniania umiejętności szkolnych
 • 11
  Konsekwencje dla dziecka w zderzeniu się z naszą kulturą i konieczność życia w jej kręgu
  Konsekwencje dla dziecka w zderzeniu się z naszą kulturą i konieczność życia w jej kręgu
 • 12
  Szok adaptacyjny
  Szok adaptacyjny
 • 13
  Cztery możliwe strategie adaptacyjne.
  Cztery możliwe strategie adaptacyjne.
 • 14
  Rodzaje potrzeb
  Rodzaje potrzeb
 • 15
  Skuteczna organizacja proces akulturacji
  Skuteczna organizacja proces akulturacji
 • 16
  Gry i zabawy w edukacji międzykulturowej
  Gry i zabawy w edukacji międzykulturowej
 • 17
  Relacja z rodzicami
  Relacja z rodzicami
 • 18
  Bariery językowe
  Bariery językowe
 • 19
  Informacja o funkcjonowaniu placówki
  Informacja o funkcjonowaniu placówki
 • 20
  Przygotowanie polskich rodziców i uczniów
  Przygotowanie polskich rodziców i uczniów
 • 21
  Grupowy kontrakt
  Grupowy kontrakt
 • 22
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Od ukończenia studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz uzyskania tytułu terapeuty angażuję się w pracę z ludźmi potrzebującymi wsparcia. Pierwsze lata na ścieżce zawodowej spędziłam aktywizując osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny do twórczego, harmonijnego życia na miarę posiadanych zasobów. Kolejny okres zgłębiałam tajemnice Autyzmu pracując z wyjątkowymi Dziećmi ze Spektrum oraz asystując ich Opiekunom w procesie wychowania, dzieląc się wiedzą ze specjalistami na licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach Stowarzyszenia Promitis. Następnie z Wrocławia przeniosłam się do Tbilisi – współtworząc tam Centrum Terapeutyczne Sunspace z którym mam przyjemność współpracować do dziś, szkoląc terapeutów w Centrum Neurorozwoju oraz współtworząc program edukacyjny dla otwieranego w 2018 roku kierunku terapia zajęciowa na Uniwersytecie Stanowym w Tbilisi.

Po powrocie do Polski działałam terapeutycznie wraz z kilkoma fundacjami na terenie Wrocławia, rozwijałam prowadziłam również działalność edukacyjną i szkoleniową, która dynamicznie rozwinęła się na łonie Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Moją pasją od zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuję w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

Całość dotychczasowych doświadczeń życiowych, edukacyjnych i zawodowych oraz bogactwo kompetencji zdobyte w praktyce, kontaktach z cudownymi Ludźmi, wspólnym pokonywaniu słabości, w dążeniu do rozwoju i dobrego życia – zaowocowały Win Your Life – firmą, która powstała, by służyć wiedzą i realnym wsparciem na gruncie zawodowym i na ścieżce osobistego wzrostu.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Uczeń z innego kręgu kulturowego w szkole ogólnodostępnej"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie