Tytuł szkolenia

Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki

Cena regularna
45.00 zł
Roman Lorens
Autor szkolenia Roman Lorens
Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Roman Lorens
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie


Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz kuratoriów oświaty.

Czego się nauczę?

Na wysokość wynagrodzenia nauczyciela wpływ ma wymiar jego pensum. Oznacza to, że zajęcia i czynności realizowane w ramach zadań statutowych szkoły nie są zajęciami płatnymi i ich przydzielenie w ramach 40-godzinnego czasu pracy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia nauczyciela.

W praktyce zakres zadań, jaki można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy, budzi wątpliwości nie tylko pracowników, ale także dyrektorów. Tymczasem przepisy wyraźnie wskazują, że w ramach czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest nie tylko realizować pensum, ale także wykonywać m.in. zadania statutowe przedszkola oraz inne prace wynikające z przepisów.

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli., bowiem regulacja czasu pracy nauczycieli to regulacja szczególna, w większości przypadków wyłączająca zastosowanie przepisów powszechnego prawa pracy o czasie pracy.

 

Co znajduje się w kursie?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • pracy nauczyciela w dniu wolnym od pracy np.  wycieczki szkolne,
 • realizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli i dyrekcję,
 • ewidencji czasu pracy dyrekcji, nauczycieli,
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • urlopów wypoczynkowych nauczycieli (w placówkach feryjnych i nieferyjnych
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Czas pracy
  Czas pracy
 • 03
  Rozkład czasu pracy
  Rozkład czasu pracy
 • 04
  Praca w godzinach nadliczbowych
  Praca w godzinach nadliczbowych
 • 05
  Czas pracy nauczyciela
  Czas pracy nauczyciela
 • 06
  Ewidencja czasu pracy nauczyciela
  Ewidencja czasu pracy nauczyciela
 • 07
  Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z 14 listopada 2011 r. w sprawie czasu pracy nauczyciela podczas wycieczki
  Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z 14 listopada 2011 r. w sprawie czasu pracy nauczyciela podczas wycieczki
 • 08
  Lista zadań, jakie można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy
  Lista zadań, jakie można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy
 • 09
  Realizacja zajęć dodatkowych
  Realizacja zajęć dodatkowych
 • 10
  Praca nauczyciela w okresie ferii letnich i zimowych
  Praca nauczyciela w okresie ferii letnich i zimowych
 • 11
  Czas pracy nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli w grupach mieszanych
  Czas pracy nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli w grupach mieszanych
 • 12
  Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli: psychologów, logopedów, pedagogów.
  Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli: psychologów, logopedów, pedagogów.
 • 13
  Orzecznictwo sądowe i jego wpływ na interpretację rozważanych przepisów
  Orzecznictwo sądowe i jego wpływ na interpretację rozważanych przepisów
 • 14
  Wymiar pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
  Wymiar pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • 15
  Czas pracy dyrektora szkoły, zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe
  Czas pracy dyrektora szkoły, zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe
 • 16
  Ewidencja czasu pracy dyrektora
  Ewidencja czasu pracy dyrektora
 • 17
  Zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły
  Zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły
 • 18
  Organizacja czasu pracy nauczycieli i dyrektora szkoły w okresie wakacji.
  Organizacja czasu pracy nauczycieli i dyrektora szkoły w okresie wakacji.
 • 19
  Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły
  Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły
 • 20
  Brak wicedyrektora
  Brak wicedyrektora
 • 21
  Niewykorzystania urlopu wypoczynkowego
  Niewykorzystania urlopu wypoczynkowego
 • 22
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkól, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel, certyfikowany trener "MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – "TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły.

Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” i miesięcznikiem "Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii "Wspólnoty”.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie