Tytuł szkolenia

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki

Cena regularna
45.00 zł
Roman Lorens
Autor szkolenia Roman Lorens
Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Roman Lorens
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
5 godzin
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Stan prawny na sierpień 2023.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz kuratoriów oświaty.

Dlaczego warto?

Praca nauczyciela podlega ocenie dyrektora szkoły, który ma prawo sprawdzić, na ile kadra nauczycielska wywiązuje się ze swoich obowiązków zawodowych. Przeprowadzenie takiej weryfikacji jest sformalizowane, a ocena pracy nauczyciela jest jednym z wymogów formalnoprawnych stawianych przed dyrektorem każdej placówki oświatowej. Ocena pracy nie traci swojej ważności z powodu upływu czasu, a przepisy nie określają, jak często należy jej dokonywać.

W odniesieniu do niektórych stanowisk istnieje natomiast wymóg, aby ocena była przeprowadzana we wskazanym okresie poprzedzającym jakieś zdarzenie, np. powierzenie stanowiska dyrektora.

Na szkoleniu omówimy problematyczne dotyczące procedury  oceny pracy, zakresu oceny pracy, a także tryby odwołania się  od oceny pracy do organu wyższej instancji.

Czego się nauczę?

Głównym celem kursu jest :

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
 • Zapoznanie się z trybem odwołania od ustalonej oceny pracy
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane błędy przy dokonywaniu oceny pracy.

Co znajduje się w kursie?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • podstawy prawnej oceniania pracy nauczycieli
 • trybu dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie.
 • trybu odwoławczego -  terminy, skład komisji i procedura postępowania.
 • ewaluacja pracy własnej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
5 godzin
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Ocena pracy w świetle zapisów ustawy Karta nauczyciela
  Ocena pracy w świetle zapisów ustawy Karta nauczyciela
 • 03
  Zakres oceny pracy nauczyciela
  Zakres oceny pracy nauczyciela
 • 04
  Dokonanie oceny pracy nauczyciela
  Dokonanie oceny pracy nauczyciela
 • 05
  Procedura oceny pracy nauczyciela
  Procedura oceny pracy nauczyciela
 • 06
  Kryteria oceny pracy nauczyciela
  Kryteria oceny pracy nauczyciela
 • 07
  Odwołanie od oceny pracy do organu wyższej instancji
  Odwołanie od oceny pracy do organu wyższej instancji
 • 08
  Rozstrzygnięcia i decyzje zespołu oceniającego
  Rozstrzygnięcia i decyzje zespołu oceniającego
 • 09
  Ocena pracy nauczyciela - obowiązkowa współpraca z innymi podmiotami
  Ocena pracy nauczyciela - obowiązkowa współpraca z innymi podmiotami
 • 10
  Ocena pracy dyrektora szkoły
  Ocena pracy dyrektora szkoły
 • 11
  Kryteria oceny pracy dyrektora
  Kryteria oceny pracy dyrektora
 • 12
  Przebieg postępowania
  Przebieg postępowania
 • 13
  Termin na rozpatrzenie odwołania od oceny pracy
  Termin na rozpatrzenie odwołania od oceny pracy
 • 14
  Współpraca organów przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora
  Współpraca organów przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora
 • 15
  Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego etat
  Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego etat
 • 16
  Najważniejsze czynności w procedurze oceny pracy nauczycieli
  Najważniejsze czynności w procedurze oceny pracy nauczycieli
 • 17
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkól, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel, certyfikowany trener "MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – "TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły.

Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” i miesięcznikiem "Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii "Wspólnoty”.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie