Tytuł szkolenia

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "6 za 3"
0.00 zł
Roman Lorens
Autor szkolenia Roman Lorens
Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultan...

"6 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Roman Lorens
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
5 godzin
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz kuratoriów oświaty.

 

Dlaczego warto?

Praca nauczyciela podlega ocenie dyrektora szkoły, który ma prawo sprawdzić, na ile kadra nauczycielska wywiązuje się ze swoich obowiązków zawodowych. Przeprowadzenie takiej weryfikacji jest sformalizowane, a ocena pracy nauczyciela jest jednym z wymogów formalnoprawnych stawianych przed dyrektorem każdej placówki oświatowej. Ocena pracy nie traci swojej ważności z powodu upływu czasu, a przepisy nie określają, jak często należy jej dokonywać.

W odniesieniu do niektórych stanowisk istnieje natomiast wymóg, aby ocena była przeprowadzana we wskazanym okresie poprzedzającym jakieś zdarzenie, np. powierzenie stanowiska dyrektora.

Na szkoleniu omówimy problematyczne dotyczące procedury  oceny pracy, zakresu oceny pracy, a także tryby odwołania się  od oceny pracy do organu wyższej instancji.

 

Czego się nauczę?

Głównym celem kursu jest :

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
 • Zapoznanie się z trybem odwołania od ustalonej oceny pracy.
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane błędy przy dokonywaniu oceny pracy.

 

 

Co znajduje się w kursie?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • podstawy prawnej oceniania pracy nauczycieli
 • trybu dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie.
 • trybu odwoławczego -  terminy, skład komisji i procedura postępowania.
 • ewaluacja pracy własnej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

 

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
5 godzin
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Ocena pracy w świetle zapisów ustawy Karta nauczyciela
  Ocena pracy w świetle zapisów ustawy Karta nauczyciela
 • 03
  Zakres oceny pracy nauczyciela
  Zakres oceny pracy nauczyciela
 • 04
  Dokonanie oceny pracy nauczyciela
  Dokonanie oceny pracy nauczyciela
 • 05
  Procedura oceny pracy nauczyciela
  Procedura oceny pracy nauczyciela
 • 06
  Odwołanie od oceny pracy do organu wyższej instancji
  Odwołanie od oceny pracy do organu wyższej instancji
 • 07
  Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego
  Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego
 • 08
  Ocena pracy nauczyciela - obowiązkowa współpraca z innymi podmiotami
  Ocena pracy nauczyciela - obowiązkowa współpraca z innymi podmiotami
 • 09
  Ocena pracy dyrektora szkoły
  Ocena pracy dyrektora szkoły
 • 10
  Kryteria oceny pracy dyrektora
  Kryteria oceny pracy dyrektora
 • 11
  Przebieg postępowania
  Przebieg postępowania
 • 12
  Termin na rozpatrzenie odwołania od oceny pracy.
  Termin na rozpatrzenie odwołania od oceny pracy.
 • 13
  Współpraca organów przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora
  Współpraca organów przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora
 • 14
  Ponowne ustalenie oceny pracy
  Ponowne ustalenie oceny pracy
 • 15
  Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w trakcie epidemii koronawirusa
  Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w trakcie epidemii koronawirusa
 • 16
  Praca zdalna nie przedłuża czasu na ocenę
  Praca zdalna nie przedłuża czasu na ocenę
 • 17
  Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19 a ocena pracy
  Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19 a ocena pracy
 • 18
  Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.
  Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.
 • 19
  Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły
  Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły
 • 20
  Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na część etatu
  Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na część etatu
 • 21
  Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego etat
  Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego etat
 • 22
  Najważniejsze czynności w procedurze oceny pracy nauczycieli
  Najważniejsze czynności w procedurze oceny pracy nauczycieli
 • 23
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były długoletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkól, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel, certyfikowany trener "MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – "TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły.

Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” i miesięcznikiem "Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii "Wspólnoty”.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły i placówki"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie