Tytuł szkolenia

Pozyskiwanie środków i przygotowywanie projektów unijnych dla placówek oświatowych

Cena regularna
45.00 zł
dr Marietta Blachnik - Gęsiarz
Autor szkolenia dr Marietta Blachnik - Gęsiarz
doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy.

doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy.

Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
dr Marietta Blachnik - Gęsiarz
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Chcesz uzyskać dotacje, ale zastanawiasz się, z jakich programów możesz skorzystać? Chcesz wiedzieć, jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie?

Zatem, ten kurs jest dedykowany dla Ciebie.

Czego się nauczę?

Podczas kursu zdobędziesz  wiedzę i praktyczne przygotowanie do ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej, otrzymasz cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, tak aby tworzyć dokumentację projektową bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych.

Dzięki udziałowi w kursie każdy uczestnik/każda uczestniczka:

 • otrzyma informacje dotyczące głównych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich na zadania edukacyjne,
 • dowie się, kto i w jaki sposób przydziela dofinansowanie,
 • kiedy i z jakich programów można skorzystać,
 • pozna dobre zasady pisania wniosków o dofinansowanie,
 • dowie się, jak przygotować dokumentację projektową.

Co znajduje się w kursie?

Na kurs składa się 6 lekcji: źródła finansowania, informacje ogólne i kryteria, elementy projektu, budżet i harmonogram, zasoby wnioskodawcy oraz wzory wniosków, generatory i zasady składania projektów. Kurs kończy się testem sprawdzającym Twoją wiedzę i umiejętności w obszarze pozyskiwania  środków i przygotowywania projektów unijnych. Ukończenie kursu oraz zaliczenie testu sprawdzającego umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu.

Krok po kroku dowiesz się, z jakich źródeł możesz otrzymać dofinansowanie na Twoje przedsięwzięcie oraz jak prawidłowo przygotować aplikację. W konsekwencji nabędziesz kompetencje do bycia specjalistą ds. funduszy unijnych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze funduszy unijnych, to warto abyś wykonał/a kolejny krok i podjęła kurs "Zarządzanie projektami unijnymi w szkole".

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Źródła dofinansowania.
  Źródła dofinansowania.
 • 03
  Programy krajowe
  Programy krajowe
 • 04
  Programy regionalne
  Programy regionalne
 • 05
  Inne źródła dofinansowania - Program Erasmus+
  Inne źródła dofinansowania - Program Erasmus+
 • 06
  Konkursy - harmonogramy naborów
  Konkursy - harmonogramy naborów
 • 07
  Konkursy - ocena wniosków
  Konkursy - ocena wniosków
 • 08
  Informacja ogólne i kryteria.
  Informacja ogólne i kryteria.
 • 09
  Kryteria
  Kryteria
 • 10
  Elementy projektu.
  Elementy projektu.
 • 11
  Problem (diagnoza)
  Problem (diagnoza)
 • 12
  Odbiorcy (grupa docelowa)
  Odbiorcy (grupa docelowa)
 • 13
  Rekrutacja
  Rekrutacja
 • 14
  Cel
  Cel
 • 15
  Działania
  Działania
 • 16
  Produkty i rezultaty (wskaźniki)
  Produkty i rezultaty (wskaźniki)
 • 17
  Wskaźniki produktu
  Wskaźniki produktu
 • 18
  Wskaźniki rezultatu
  Wskaźniki rezultatu
 • 19
  Wskaźniki horyzontalne
  Wskaźniki horyzontalne
 • 20
  Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektowych
  Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektowych
 • 21
  Harmonogram i budżet - Harmonogram projektu
  Harmonogram i budżet - Harmonogram projektu
 • 22
  Budżet projektu
  Budżet projektu
 • 23
  Wydatki kwalifikowalne
  Wydatki kwalifikowalne
 • 24
  Wydatki niekwalifikowalne
  Wydatki niekwalifikowalne
 • 25
  Koszty pośrednie
  Koszty pośrednie
 • 26
  Wkład własny
  Wkład własny
 • 27
  Koszty limitowane
  Koszty limitowane
 • 28
  Kwoty ryczałtowe
  Kwoty ryczałtowe
 • 29
  Zasoby wnioskodawcy
  Zasoby wnioskodawcy
 • 30
  Obroty wnioskodawcy
  Obroty wnioskodawcy
 • 31
  Doświadczenie projektodawcy
  Doświadczenie projektodawcy
 • 32
  Biuro projektu, zaplecze techniczne i potencjał kadrowy
  Biuro projektu, zaplecze techniczne i potencjał kadrowy
 • 33
  Potencjał kadrowy
  Potencjał kadrowy
 • 34
  Partnerstwo
  Partnerstwo
 • 35
  Zarządzanie projektem
  Zarządzanie projektem
 • 36
  Wzory wniosków, generatory i zasady składania projektów
  Wzory wniosków, generatory i zasady składania projektów
 • 37
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy. Jest autorką kilkunastu artykułów, jak również współredaktorem trzech książek z zakresu pedeutologii:

 • Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole,
 • Adaptacja zawodowa nauczyciela
 • Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela.

Od 2010 roku z sukcesem prowadzi i nadal rozwija Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto, które współpracuje ze specjalistami z zakresu terapii, psychoterapii, coachingu oraz doradztwa zawodowego. Do głównych zadań ProEfecto, należą również działania polegające na organizowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jako pedeutolog wiem, że jakość pracy nauczycieli jest jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na efektywność nauczania, a ustawiczne podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych umożliwia kadrze pedagogicznej dostosować warsztat swojej pracy do zmieniających się wciąż potrzeb uczniów. Organizując różne formy wsparcia nauczycieli mam na uwadze fakt, że dbałość o wysoką jakość procesu doskonalenia nauczycieli ma wymiar strategiczny i wpływa na rozwój całego systemu edukacji.

 

W ramach swojej działalności Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto uczestniczyło przy współrealizowaniu projektu pn. „Wspomaganie na piątkę”, poprzez zapewnienie ekspertów do prowadzenia warsztatów, konsultacji oraz wykładów z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli w placówkach oświatowych położonych na terenie miasta Częstochowa.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Pozyskiwanie środków i przygotowywanie projektów unijnych dla placówek oświatowych"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie