Tytuł szkolenia

Rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu

Cena regularna
45.00 zł
Ewa Janus
Autor szkolenia Ewa Janus
nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

Bestseller
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Ewa Janus
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Jeśli jesteś nauczycielem przedszkola i chcesz poznać lub utrwalić wiedzę z zakresu diagnozowania problemów i potrzeb edukacyjnych przedszkolaków - będzie to dla Ciebie doskonały kurs. Jeśli chcesz lepiej poznać możliwości wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych na poziomie przedszkola – to również jest kurs dla Ciebie. Nie zapominajmy jednak o dzieciach szczególnie uzdolnionych, które również potrzebują wnikliwej, ukierunkowanej obserwacji i wsparcia – ta tematyka również zostanie poruszona w kursie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się lub utrwalisz wiedzę o tym, jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu. Dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób można prowadzić takie obserwacje, oraz jakimi kryteriami kierować się przy ich interpretacji. Poznasz również sposoby na prowadzenie i dokumentowanie tej szczególnej formy obserwacji jaką jest diagnoza gotowości szkolnej. Dowiesz się, w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi można rozpoznawać i diagnozować specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci przedszkolnych.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku części, zawierających szczegółowe informacje o sposobach prowadzenia obserwacji dziecka w przedszkolu, dostosowania istniejących już narzędzi diagnozy pedagogicznej do potrzeb grupy oraz tworzenia własnych materiałów do obserwacji i diagnozy zaburzeń rozwojowych. Znajdziecie też przykłady narzędzi dostępnych nauczycielom, by jak najlepiej mogli rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych. Do każdego rozdziału zostało dodane krótkie nagranie, które jest uzupełnieniem wiedzy w nim poruszanej.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich mini – testach oraz egzaminie końcowym, podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą.

 

 

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym + PODCAST
  Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym + PODCAST
 • 03
  Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu + PODCAST
  Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu + PODCAST
 • 04
  Definiowanie diagnozy w szerokim ujęciu
  Definiowanie diagnozy w szerokim ujęciu
 • 05
  Diagnoza w ujęciu wąskim:
  Diagnoza w ujęciu wąskim:
 • 06
  Rodzaje diagnozy:
  Rodzaje diagnozy:
 • 07
  Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
  Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • 08
  Jakie mogą być źródła oporu dziecka, które chcemy zbadać? Jak radzić sobie z oporem?
  Jakie mogą być źródła oporu dziecka, które chcemy zbadać? Jak radzić sobie z oporem?
 • 09
  Techniki badawcze, które warto zastosować podczas obserwacji w przedszkolu + PODCAST
  Techniki badawcze, które warto zastosować podczas obserwacji w przedszkolu + PODCAST
 • 10
  Wywiad
  Wywiad
 • 11
  Obserwacja
  Obserwacja
 • 12
  Analiza dokumentów
  Analiza dokumentów
 • 13
  Testy
  Testy
 • 14
  Kwestionariusz
  Kwestionariusz
 • 15
  Standaryzowane testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju - Rozwój psychoruchowy
  Standaryzowane testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju - Rozwój psychoruchowy
 • 16
  Parcjalne zaburzenia rozwoju ruchowego
  Parcjalne zaburzenia rozwoju ruchowego
 • 17
  Ćwiczenia, które dziecko powinno sprawnie wykonać w danym wieku, ogólna norma rozwojowa dla dzieci
  Ćwiczenia, które dziecko powinno sprawnie wykonać w danym wieku, ogólna norma rozwojowa dla dzieci
 • 18
  Funkcja chwytna ręki
  Funkcja chwytna ręki
 • 19
  Diagnoza motoryki (dużej i małej) – obserwacja
  Diagnoza motoryki (dużej i małej) – obserwacja
 • 20
  Prawidłowy chwyt pisarski
  Prawidłowy chwyt pisarski
 • 21
  Percepcja wzrokowa
  Percepcja wzrokowa
 • 22
  Percepcja słuchowa
  Percepcja słuchowa
 • 23
  Przykładowe arkusze służące obserwacji dziecka + PODCAST
  Przykładowe arkusze służące obserwacji dziecka + PODCAST
 • 24
  Arkusz obserwacji rozwoju dziecka 3-letniego
  Arkusz obserwacji rozwoju dziecka 3-letniego
 • 25
  Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka
  Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka
 • 26
  Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne
  Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne
 • 27
  Rozwój poznawczy
  Rozwój poznawczy
 • 28
  Gotowość szkolna dziecka – metody diagnostyczne
  Gotowość szkolna dziecka – metody diagnostyczne
 • 29
  Narzędzia do badania gotowości szkolnej u dzieci
  Narzędzia do badania gotowości szkolnej u dzieci
 • 30
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie