W czerwcu zwiększamy rabaty!

Dodaj interesujące Cię tematy do koszyka, a rabat naliczy się sam

Wybierz kursy
Czerwcowe rabaty
Premiera kursu:

Depresja u uczniów z ADHD - podwójna diagnoza, podwójne wyzwanie

Sprawdź
Najnowszy kurs
Najnowsze bezpłatne webinarium

Lekturowy narzędziownik - ciekawe pomysły na pracę z lekturą

Zobacz webinar i pobierz materiały
Webinar zakończony
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

zobacz promocje
Promocja
CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online

Polityka prywatności

Wstęp

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej również RODO). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi zgodnie z RODO, jest GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492219475 REGON: 36803580300000 KRS:0000691198. Kontakt tel.: 34 377 06 74, kontakt@szkolna24.pl.

Celem Polityki Ochrony Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.szkolna24.pl

Użytkownik, który korzysta z portalu Szkolna24.pl, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także jest świadomy sposobu i celu przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

II

Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

Podanie danych jest dobrowolne. Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Dane wpisywane przez Państwa w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Poniżej znajduje się opis poszczególnych sposobów pozyskania oraz przetwarzania danych osobowych.

Zakładanie Konta użytkownika, podanie danych przez Użytkownika

Użytkownicy zakładający Konto zostaną poproszeni o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Użytkownicy korzystający z kursów w ramach wykupionego przez podmioty lub organizacje dostępu grupowego mogą nam podać także swoje dane osobowe, niezbędne do wygenerowania certyfikatu.

Użytkownicy mogą założyć konto poprzez swoje konto Facebook lub Google. 

Obsługa Użytkownika

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt ze strony GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Korzystając z możliwości kontaktu z Administratorem Użytkownik podaje nam dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych, które zawiera w treści wiadomości.

Formularz kontaktowy

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu między Użytkownikami w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego podaje nam następujące dane osobowe: imię i nazwisko, login, adres e-mail.

Dane gromadzone są przez stronę internetową i urządzenia mobilne

Szkolna24.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Ankiety

Na portalu Szkolna24.pl realizowane są ankiety wśród użytkowników, których celem jest polepszenie jakości usług, kursów a także badanie preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. W ramach ankiet przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, login, adres e-mail.

Konkursy

Dane osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach. W ramach organizowania konkursów przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, login, adres e-mail.

Akcje promocyjne

Dane osobowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane w celu zrealizowania określonej akcji promocyjnej. W ten sposób przetwarzany następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, login, adres e-mail.

III

Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. jest uprawniona do gromadzenia w ramach Szkolna24.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka ("cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika.

Portal Szkolna24.pl używa usługi Google Analytics. Celem zastosowania tego rodzajów plików cookies jest analiza ruchu na stronie z zastosowaniem narzędzia Google Analytics. Dane gromadzone przez nas z zastosowaniem tego narzędzia wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane gromadzone są anonimowo i nie są przypisywane do konkretnych użytkowników.

Aby poznać zasady korzystania z plików cookie zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

IV

Wtyczka społecznościowa

W ramach strony internetowej Użytkownicy mają możliwość skorzystania z wtyczki społecznościowej udostępnionej przez portal facebook.com.

Jeśli posiadasz konto w portalu Facebook, to portal ten będzie w stanie przyporządkować bezpośrednio Twoją aktywność do twojego profilu w tym portalu. Twoja aktywność może ponadto zostać ukazana osobom, które posiadasz w gronie "Znajomych”. Aby tego uniknąć, należy przed wejściem na stronę internetową wylogować się z portalu facebook.com.

Skorzystanie przez Ciebie z funkcji tej wtyczki i kliknięcie przycisku "Lubię to” lub "Udostępnij”, spowoduje przesłanie odpowiedniej informacji również dla Facebooka. Informacja ta może zostać opublikowana w ramach portalu facebook.com i być dostępna do wglądu dla osób będących Twoimi znajomymi, w zależności od przyjętych przez Ciebie ustawień prywatności na tym portalu.

Szczegóły dotyczące polityki prywatności Facebook są dostępne pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

V

Wykorzystanie zgromadzonych danych

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w następujących celach:

  • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji, podejmowanie czynności przed zawarciem umowy, w tym przygotowanie oferty lub zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy, świadczenie usług, przygotowanie i wystawienie certyfikatu, dochodzenie roszczeń (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przeprowadzenia konkursów, w tym wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród oraz przeprowadzenia akcji promocyjnych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  • kontaktowanie się z Użytkownikami w celu marketingu usług własnych poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f);
  • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

Uprawnienia Użytkownika w zakresie danych osobowych

RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczących Twoich danych osobowych. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Twojego wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami. Możemy nie uwzględnić Twojego sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych nadrzędnych wobec Twoich interesów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każdy Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeżeli uważam że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim odbywało się ono na podstawie tej zgody. Dane te mogą być jednak dalej przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu – w takim zakresie, w jakim interes ten stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.

VI

Udostępnianie danych

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o..

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa lub zachodzą następujące okoliczności:

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Szkolna24.pl, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;

GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. w walce z oszustwami i nadużyciami w Szkolna24.pl w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, zgodnie z wymogami prawa.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Szkolna24.pl.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom lub następującym kategoriom podmiotów:

  1. nazwa.pl sp. z o.o., z siedzibą ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  1. GetResponse Sp. z o.o., z siedzibą ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk – w celu korzystania z systemu mailingowego,
  1. biuro rachunkowe,
  1. podmioty publiczne, organy lub instytucje, uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez określonych twórców wykorzystywanych narzędzi na stronie internetowej z serwerów położonych w takich krajach. Jeżeli dane będą przekazywane do państwa trzeciego, wobec którego Komisja Europejska nie stwierdziła, iż zapewnia ono odpowiedni stopień ochrony, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub narzędzi określonych w umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności), dotyczących danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych.

VII.

Metody kontroli po stronie Użytkownika

Wgląd, edycja i usuwanie danych

Użytkownicy, którzy utworzyli Konto, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Szkolna24.pl są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji "Moje Konto” na stronie internetowej.

Usunięcie konta możliwe jest po zalogowaniu na nie i kliknięciu "zgłoś konto do usunięcia". Poniżej zrzut z widoku konta ze wskazaniem miejsca, gdzie jest ta funkcjonalność:


Podmioty zewnętrzne

Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Szkolna24, np. Google Ads, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.

Pliki cookies:

Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

VIII.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

Zresetuj ustawienia cookies

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie