CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

promocje
Promocja

Dofinansowanie zakupu kursów

Zgłoś o dofinansowanie kursów zrealizowanych na platformie SZKOLNA24.PL!

Każdego roku wielu nauczycieli korzysta z możliwości dofinansowania na kursy i szkolenia. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ważne: dofinansowaniu podlegają również kursy on-line! 

Ze środków przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli pokrywane są opłaty za:

 • seminaria,
 • konferencje,
 • wykłady,
 • warsztaty,
 • szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • inne formy doskonalenia zawodowego;
 • udział w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
 • udział w szkoleniach branżowych.

Chodzi tu o formy doskonalenia prowadzone przez:

 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • szkoły wyższe,
 • inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niepubliczna Placówka Oświatowa Szkolna24.pl jest placówką kształcenia ustawicznego - bez szkół, umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w formie pozaszkolnych kursów. Placówka realizuje kursy dla dorosłych, skierowane w szczególności do nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z zakresu doskonalenia zawodowego, jak również rozwoju osobistego, m.in. z zakresu psychologii, socjologii, metod nauczania, programowania, prawa, pracy z uczniem z niepełnosprawnością, języka migowego opracowanego specjalnie dla nauczycieli, wykorzystania nowych technologii. Szkolna24.pl posiada Statut, w którym zapisano jak wyżej, dlatego kursy zamieszczone na naszej platformie podlegają dofinansowaniu, zgodnie z dokumentem regulującym te kwestie, Kartą Nauczyciela.

Organem prowadzącym placówkę jest Global Teachers Sp. z o.o. 

 

Przed wyborem tematyki doskonalenia warto sprawdzić, jakie są obecne i aktualne wymogi w placówce lub plany na przyszłość, aby jak najlepiej wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności. Dzięki bogatej ofercie i szerokiej tematyce kursów na naszej platformie na pewno każdy nauczyciel znajdzie odpowiedź na swoje potrzeby i oczekiwania ze strony dyrekcji.

Co zrobić?

Jeśli planujesz udział w naszych kursach możesz ubiegać się u dyrekcji o pokrycie jego kosztów! 

 • Ustal z dyrekcją swojej placówki zasady finansowania i przedstaw naszą ofertę on-line
 • Zamów wybrane kursy spośród ponad 150 dostępnych tematów
 • Przy zamówieniu podaj dane do faktury i wybierz dogodną opcje płatności
 • Jeśli faktura ma być wystawiona przed dokonaniem płatności, wyślij do nas maila z tą informacją
 • Czekaj na fakturę od nas i przekaż ją dyrekcji
 • Po otrzymaniu wpłaty na konto odblokujemy dostęp do kursu/ów i poinformujemy Cię o tym mailowo

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762)

Art. 70a. 1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.

3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;

4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych;

5) koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. c, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Telefon: 572 742 567 lub 572 747 567

E-mail: kontakt@szkolna24.pl

 

 

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie