Tytuł szkolenia

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
39.00 zł
Ewa Janus
Autor szkolenia Ewa Janus
nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

Nowość
"5 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Ewa Janus
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs? 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą realizować w swoich grupach zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 

Czego się nauczę? 

W trakcie kursu uczestnicy poznają sposoby, by treści o tematyce ekologicznej wprowadzać w każdej obszarze pracy z dzieckiem, wyodrębnionym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i klas 1-3. Wybrane sposoby, zabawy i propozycje zajęć umożliwią nie tylko poszerzenie wiedzy dzieci o tematyce przyrodniczej, ale również pozwolą na zintegrowanie działań w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Uczestniczą będą mieli okazję zapoznać się z praktyczną stroną organizacji doświadczeń i eksperymentów w licznej grupie lub klasie tak, by było one przyjemne, kształcące i bezpieczne dla uczestników. 

Co znajduje się w kursie? 

Każdy moduł zawiera informacje, wskazówki i pytania do refleksji. W treści kursu znajdziesz też wiele odnośników do wartościowych stron internetowych i literatury dotyczącej poruszanej tematyki oraz przykłady praktycznych rozwiązań. Uczestnicy szkolenia otrzymają również dostęp do kilku filmów (nakręconych przeze mnie) ilustrujących, w jaki sposób można przeprowadzić z dziećmi proste eksperymenty i doświadczenia o tematyce ekologicznej. 

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich minitestach oraz egzaminie końcowym, podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę. Dzięki temu będziesz naprawdę profesjonalnie przygotowanym specjalistą, gotowym do pracy z grupą przedszkolną i klasą. 

Co jeszcze warto wiedzieć? 

Warto zajrzeć do kursów prezentujących metody aktywizujące w edukacji: „Jak pracować metodą projektów badawczych w przedszkolu?”, „Założenia planu daltońskiego. Jak je wykorzystać w pracy z dzieckiem?”, „Bajkoterapia z elementami dramy”, „Bajkoterapia z elementami filozofii”

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 01
  Czym jest edukacja ekologiczna w przedszkolu i klasach 1-3?
  Czym jest edukacja ekologiczna w przedszkolu i klasach 1-3?
 • 02
  Cele edukacji przyrodniczej i ekologicznej
  Cele edukacji przyrodniczej i ekologicznej
 • 03
  Co mówi nam o edukacji przyrodniczej podstawa programowa kształcenia ogólnego?
  Co mówi nam o edukacji przyrodniczej podstawa programowa kształcenia ogólnego?
 • 04
  Czym są: świadomość, kultura i postawa ekologiczna?
  Czym są: świadomość, kultura i postawa ekologiczna?
 • 05
  Zagadnienia, które warto poruszyć w programie edukacji przyrodniczej
  Zagadnienia, które warto poruszyć w programie edukacji przyrodniczej
 • 06
  Aktywność spontaniczna
  Aktywność spontaniczna
 • 07
  Aktywność inspirowana
  Aktywność inspirowana
 • 08
  Istota wykorzystania aktywności
  Istota wykorzystania aktywności
 • 09
  Metoda projektowania okazji edukacyjnych
  Metoda projektowania okazji edukacyjnych
 • 10
  Zagadnienia, które warto poruszyć w programie edukacji przyrodniczej:
  Zagadnienia, które warto poruszyć w programie edukacji przyrodniczej:
 • 11
  Organizowanie zabaw ruchowych o tematyce ekologicznej
  Organizowanie zabaw ruchowych o tematyce ekologicznej
 • 12
  Przykładowe obserwacje
  Przykładowe obserwacje
 • 13
  Praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska
  Praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska
 • 14
  Okazje edukacyjne – przypomnienie
  Okazje edukacyjne – przypomnienie
 • 15
  Propozycje zrealizowanych okazji edukacyjnych
  Propozycje zrealizowanych okazji edukacyjnych
 • 16
  Organizowanie zabaw rozwijających obszar społeczno – emocjonalny o tematyce ekologicznej
  Organizowanie zabaw rozwijających obszar społeczno – emocjonalny o tematyce ekologicznej
 • 17
  Projekt „Obserwator przyrody”
  Projekt „Obserwator przyrody”
 • 18
  Organizowanie zabaw rozwijających obszar poznawczy o tematyce ekologicznej
  Organizowanie zabaw rozwijających obszar poznawczy o tematyce ekologicznej
 • 19
  Ugruntowanie i porządkowanie wiedzy
  Ugruntowanie i porządkowanie wiedzy
 • 20
  Przykładowe ćwiczenia i zabawy
  Przykładowe ćwiczenia i zabawy
 • 21
  Eksperymentowanie i doświadczanie z dziećmi przez cały rok
  Eksperymentowanie i doświadczanie z dziećmi przez cały rok
 • 22
  Podstawowe zasady wykonywania doświadczeń
  Podstawowe zasady wykonywania doświadczeń
 • 23
  Zabawy przyrodnicze na cały rok - JESIEŃ
  Zabawy przyrodnicze na cały rok - JESIEŃ
 • 24
  ZIMA
  ZIMA
 • 25
  WIOSNA
  WIOSNA
 • 26
  LATO
  LATO
 • 27
  Polecana literatura
  Polecana literatura

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Edukacja przyrodnicza w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie