Tytuł szkolenia

Programowanie w PHP

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
0.00 zł
Przemysław Marcinkowski
Autor szkolenia Przemysław Marcinkowski
Programista, webmaster, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Biznesu, ekspert WCAG 2.1

Programista, webmaster, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Biznesu, ekspert WCAG 2.1

"5 za 3"
Kurs
Video
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Przemysław Marcinkowski
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także innych osób zainteresowanych poznaniem podstaw tworzenia dynamicznych stron internetowych opartych na języku PHP.

Czego się nauczę?

Celem kursu jest nabycie wiedzy praktycznej w zakresie stosowania rozwiązań umożliwiających stworzenie własnej, dynamicznej strony internetowej.

Co znajduje się w kursie?

Kurs został podzielony na rozdziały, w których krok po kroku omawiane są podstawowe i kluczowe składowe języka PHP. Zawiera wskazówki jak korzystać ze zmiennych, tablic, pętli, instrukcji warunkowych, funkcji. Ponadto omówione są popularne mechanizmy jak sesje czy walidacja danych pochodzących z formularzy. Wszystkie zagadnienia omawiane w kursie przedstawione są przy użyciu prostych przykładów zaprezentowanych w materiałach video. Pliki źródłowe zostały dołączone do kursu.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 03
  Instalacja serwera i konfiguracja
  Instalacja serwera i konfiguracja
 • 04
  Wstawianie kodu PHP
  Wstawianie kodu PHP
 • 05
  Zmienne, komentarze
  Zmienne, komentarze
 • 06
  Wypisywanie zmiennych, sekwencje sterujące
  Wypisywanie zmiennych, sekwencje sterujące
 • 07
  Typy zmiennych i zmiana typu
  Typy zmiennych i zmiana typu
 • 08
  Stałe
  Stałe
 • 09
  Operatory arytmetyczne i przypisania
  Operatory arytmetyczne i przypisania
 • 10
  Operatory inkrementacji i dekrementacji
  Operatory inkrementacji i dekrementacji
 • 11
  Zmienne zmiennych
  Zmienne zmiennych
 • 12
  Czym są tablice
  Czym są tablice
 • 13
  Tablice asocjacyjne
  Tablice asocjacyjne
 • 14
  Tablice wielowymiarowe
  Tablice wielowymiarowe
 • 15
  Sortowanie tablic
  Sortowanie tablic
 • 16
  Operacje na tablicach
  Operacje na tablicach
 • 17
  Tworzenie ciągów
  Tworzenie ciągów
 • 18
  Instrukcja warunkowa IF, ELSE, operatory porównania
  Instrukcja warunkowa IF, ELSE, operatory porównania
 • 19
  Operatory logiczne
  Operatory logiczne
 • 20
  Instrukcja SWITCH, CASE
  Instrukcja SWITCH, CASE
 • 21
  Pętla FOR
  Pętla FOR
 • 22
  Pętla WHILE, DO … WHILE
  Pętla WHILE, DO … WHILE
 • 23
  Pętla FOREACH
  Pętla FOREACH
 • 24
  Funkcje
  Funkcje
 • 25
  Zwracanie wartości przez funkcje
  Zwracanie wartości przez funkcje
 • 26
  Instrukcje INCLUDE i REQUIRE
  Instrukcje INCLUDE i REQUIRE
 • 27
  Zasięg zmiennych – zmienne globalne i lokalne
  Zasięg zmiennych – zmienne globalne i lokalne
 • 28
  Referencja
  Referencja
 • 29
  Rekurencja
  Rekurencja
 • 30
  Formularze (metody POST i GET) oraz zmienne superglobalne
  Formularze (metody POST i GET) oraz zmienne superglobalne
 • 31
  Walidacja danych formularzy
  Walidacja danych formularzy
 • 32
  Odnośniki
  Odnośniki
 • 33
  Obsługa sesji
  Obsługa sesji
 • 34
  Odczyt plików
  Odczyt plików
 • 35
  Zapis plików
  Zapis plików
 • 36
  Inne operacje na plikach i katalogach
  Inne operacje na plikach i katalogach
 • 37
  Operacje na ciągach znakowych
  Operacje na ciągach znakowych
 • 38
  Operacje na datach
  Operacje na datach
 • 39
  Wysyłanie e-mail
  Wysyłanie e-mail
 • 40
  Test końcowy
  Test końcowy

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Informatyka o specjalności Sieci komputerowe. Od 2002 roku zajmuje się projektowaniem i programowaniem aplikacji internetowych. Twórca wielu serwisów internetowych, sklepów oraz rozwiązań on-line dla biznesu. Współautor darmowego systemu PAD CMS stworzonego w ramach projektu Polskiej Akademii Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Jest również członkiem zarządu Fundacji Widzialni zajmującej się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu, z którą współpracuje od samego początku jej istnienia jako ekspert ds. dostępności stron www. Przeprowadza audyty dostępności stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Ocenia serwisy internetowe w ogólnopolskim konkursie ”Strona Internetowa bez Barier”. Jest również trenerem i twórcą autorskiego programu szkoleń nt. dostępności organizowanych przez Fundację. Współautor publikacji ”Podręcznik dobrych praktyk WCAG” oraz ”Raportu Dostępności” oceniającego stan stron internetowych administracji publicznej. Współtwórca metodologii badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Brał udział w konsultacjach nad Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Były wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunkach związanych z programowaniem serwisów internetowych oraz na kierunku ”Włączenie Cyfrowe i Społeczne” na Uniwersytecie Śląskim.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Programowanie w PHP"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie