Tytuł szkolenia

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Cena regularna
69.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
63.00 zł
Ewa Janus
Autor szkolenia Ewa Janus
nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

nauczycielka przedszkola, metodyk, pedagog przedszkolny, autorka programów wychowania przedszkolnego, materiałów dydaktycznych dla dzieci i...

Webinar
"5 za 3"
Bestseller
Kurs
Video
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Ewa Janus
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
4 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań trudnych, agresywnych u młodszych dzieci.

Kurs zawiera wyjaśnienie niektórych przyczyn tego rodzaju trudnych zachowań u dzieci, sposobów ich diagnozowania oraz elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

 

Czego się nauczę?

Zapoznanie się z materiałami z kursu pozwoli Ci prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych i klasach 1-3. Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z jakimi instytucjami warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne, była bardziej efektywna. Dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach można uzyskać wsparcie oraz od jakich instytucji rodzice, dzieci, ale i nauczyciele mogą oczekiwać pomocy.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku części, zawierających szczegółowe informacje o tym, czym jest agresja, jakie są mechanizmy jej wyzwalania oraz wskazówki, jak reagować w konkretnych sytuacjach. Kurs zawiera również moduł opisujący, jakie instytucje mogą być wsparciem dla nauczyciela, który pracuje z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne.

Ponadto, będziesz mógł/a sprawdzić swoją wiedzę w 5 krótkich mini – testach oraz jednym dłuższym teście podsumowującym zdobytą podczas kursu wiedzę.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Na stronie www.szkolna24.pl jest dostępny kurs mojego autorstwa: "Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym” oraz "Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu” oraz "Bajkoterapia z elementami dramy”, które również zawierają cenne wskazówki do działania. Zapraszam do udziału w tym kursie, by poszerzyć wiedzę na temat udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, również dzieciom przejawiającym zachowania agresywne.

 

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
4 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  WEBINAR - Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne
  WEBINAR - Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne
 • 03
  Czym jest agresja?
  Czym jest agresja?
 • 04
  Czy to jest zachowanie agresywne?
  Czy to jest zachowanie agresywne?
 • 05
  Rodzaje i formy agresji
  Rodzaje i formy agresji
 • 06
  Jakie czynniki mają znaczenie, jeśli chodzi o skłonność do pojawienia się zachowania agresywnego?
  Jakie czynniki mają znaczenie, jeśli chodzi o skłonność do pojawienia się zachowania agresywnego?
 • 07
  Mechanizmy pojawiania się agresji
  Mechanizmy pojawiania się agresji
 • 08
  Sytuacje
  Sytuacje
 • 09
  Modelowanie (obserwacja agresywnych zachowań innych ludzi)
  Modelowanie (obserwacja agresywnych zachowań innych ludzi)
 • 10
  Jak rozpoznać potrzeby dziecka?
  Jak rozpoznać potrzeby dziecka?
 • 11
  Krótkofalowe, doraźne sposoby postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne
  Krótkofalowe, doraźne sposoby postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne
 • 12
  Profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci:
  Profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci:
 • 13
  Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią
  Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią
 • 14
  Wewnętrzne działania placówki
  Wewnętrzne działania placówki
 • 15
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Jestem nauczycielką przedszkola, ale również metodykiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień przede wszystkim wspieram merytorycznie kadrę Przedszkola Szkrabki w Warszawie, podsuwając wskazówki, metody aktywizujące dzieci i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączę elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp. Doskonalę swój warsztat przede wszystkim w zakresie możliwości indywidualizowania pracy z dziećmi i wspierania dzieci zdolnych.

Od kilku lat współpracuję z wydawnictwami edukacyjnymi, pisząc programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworząc pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Prowadzę warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem (przede wszystkim Plan Daltoński) oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja).

Swoją wiedzą, doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi dzielę się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie