Tytuł szkolenia

Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
0.00 zł
dr Marietta Blachnik - Gęsiarz
Autor szkolenia dr Marietta Blachnik - Gęsiarz
doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy.

doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy.

"5 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
dr Marietta Blachnik - Gęsiarz
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Podstawowy
Czas
trwania
2 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Twój projekt został wybrany do dofinansowania i zastanawiasz się, co dalej? Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo zrealizować projekt i uzyskać pozytywny wynik kontroli?

Zatem, ten kurs jest dedykowany dla Ciebie.

Czego się nauczę?

Podczas kursu zdobędziesz  wiedzę i praktyczne przygotowanie do zarządzania projektem, otrzymasz cenne wskazówki niezbędne przy realizowaniu projektów unijnych oraz przygotowanie do kontroli projektu.

Dzięki udziałowi w kursie każdy uczestnik/każda uczestniczka:

 • otrzyma informacje, jak sfinalizować podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • pozna zasady angażowania personelu oraz procedury związane z zamówieniami,
 • nauczy się monitorować  i ewaluować działania projektowe,
 • dowie się, jak rozliczyć wydatki poniesione w projekcie,
 • przygotuje się na kontrolę projektu.

Na kurs składa się 7 lekcji: rozpoczęcie realizacji projektu, personel, ochrona danych osobowych, zamówienia, finanse, monitoring i ewaluacja oraz kontrola. Kurs kończy się testem sprawdzającym Twoją wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania projektami unijnymi. Ukończenie kursu oraz zaliczenie testu sprawdzającego umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu.

Krok po kroku nauczysz się, jak prawidłowo zrealizować przedsięwzięcie, na które pozyskałeś/pozyskałaś dofinansowanie ze środków unijnych. W konsekwencji nabędziesz kompetencje do bycia koordynatorem/koordynatorką projektu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze funduszy unijnych, to warto, abyś poszukał szkoleń specjalistycznych dotyczących poszczególnych obszarów realizacji projektów, np. prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, rozliczanie projektów unijnych i kwalifikowalność wydatków, monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Podstawowy
Czas
trwania
2 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Rozpoczęcie realizacji projektu - Umowa o dofinansowanie
  Rozpoczęcie realizacji projektu - Umowa o dofinansowanie
 • 03
  Wymagane dokumenty
  Wymagane dokumenty
 • 04
  Formy zabezpieczenia
  Formy zabezpieczenia
 • 05
  Główne postanowienia umowy
  Główne postanowienia umowy
 • 06
  Obowiązki informacyjne - Ogólne zasady
  Obowiązki informacyjne - Ogólne zasady
 • 07
  Obowiązkowe oznaczenia
  Obowiązkowe oznaczenia
 • 08
  Personel - Warunki kwalifikowalności wydatków związanych z personelem projektu
  Personel - Warunki kwalifikowalności wydatków związanych z personelem projektu
 • 09
  Niekwalifikowalność wydatków związanych z personelem projektu
  Niekwalifikowalność wydatków związanych z personelem projektu
 • 10
  Stosunek pracy
  Stosunek pracy
 • 11
  Stosunek cywilnoprawny
  Stosunek cywilnoprawny
 • 12
  Samozatrudnienie
  Samozatrudnienie
 • 13
  Zatrudnianie nauczycieli w projektach
  Zatrudnianie nauczycieli w projektach
 • 14
  Ochrona danych osobowych - Podstawowe zasady
  Ochrona danych osobowych - Podstawowe zasady
 • 15
  Zakres danych osobowych
  Zakres danych osobowych
 • 16
  PEFS
  PEFS
 • 17
  Zamówienia
  Zamówienia
 • 18
  Rozeznanie rynku
  Rozeznanie rynku
 • 19
  Zasada konkurencyjności
  Zasada konkurencyjności
 • 20
  Ustawa Pzp
  Ustawa Pzp
 • 21
  Finanse - Informacje ogólne
  Finanse - Informacje ogólne
 • 22
  Wniosek o płatność
  Wniosek o płatność
 • 23
  Podział beneficjentów ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji - Beneficjenci prowadzący pełną księgowość
  Podział beneficjentów ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji - Beneficjenci prowadzący pełną księgowość
 • 24
  Beneficjenci nie prowadzący pełnej księgowości
  Beneficjenci nie prowadzący pełnej księgowości
 • 25
  Opis dokumentów finansowo - księgowych
  Opis dokumentów finansowo - księgowych
 • 26
  Uproszczone metody rozliczania wydatków
  Uproszczone metody rozliczania wydatków
 • 27
  Reguła proporcjonalności
  Reguła proporcjonalności
 • 28
  Monitoring i ewaluacja - 6.1. Monitoring
  Monitoring i ewaluacja - 6.1. Monitoring
 • 29
  Ewaluacja
  Ewaluacja
 • 30
  Kontrola - Rodzaje kontroli i podstawowe zasady
  Kontrola - Rodzaje kontroli i podstawowe zasady
 • 31
  Nadużycie finansowe
  Nadużycie finansowe
 • 32
  Trwałość projektu
  Trwałość projektu
 • 33
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, pedeutolog, doradca zawodowy. Jest autorką kilkunastu artykułów, jak również współredaktorem trzech książek z zakresu pedeutologii:

 • Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole,
 • Adaptacja zawodowa nauczyciela
 • Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela.

Od 2010 roku z sukcesem prowadzi i nadal rozwija Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto, które współpracuje ze specjalistami z zakresu terapii, psychoterapii, coachingu oraz doradztwa zawodowego. Do głównych zadań ProEfecto, należą również działania polegające na organizowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jako pedeutolog wiem, że jakość pracy nauczycieli jest jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na efektywność nauczania, a ustawiczne podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych umożliwia kadrze pedagogicznej dostosować warsztat swojej pracy do zmieniających się wciąż potrzeb uczniów. Organizując różne formy wsparcia nauczycieli mam na uwadze fakt, że dbałość o wysoką jakość procesu doskonalenia nauczycieli ma wymiar strategiczny i wpływa na rozwój całego systemu edukacji.

 

W ramach swojej działalności Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto uczestniczyło przy współrealizowaniu projektu pn. „Wspomaganie na piątkę”, poprzez zapewnienie ekspertów do prowadzenia warsztatów, konsultacji oraz wykładów z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli w placówkach oświatowych położonych na terenie miasta Częstochowa.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie