Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?

Strona główna

Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
- Wstęp

Eliza Krzak

Lekcja darmowa

Wstęp

Witam i zapraszam do mojego kursu pod tytułem:

Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali?

Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?

            System edukacji w Polsce ma opracowane programy nauczania. Mówi o zakresie materiału niezbędnego do zaliczenia przez każdego ucznia, z każdego przedmiotu obowiązkowego w szkole. Do tego ma opracowane metodologiczne zasady nauczania. Nadal mocno skupia się na ilości wiedzy zapamiętanej przez uczniów i uczy rozwiązywania testów. Nauczyciel zmuszony jest do "gonienia” z przerobieniem materiału, bo musi zdążyć przed zakończeniem roku szkolnego.

 

W takim systemie trudno jest skupić się nauczycielom na uczniach. Na ich przeżyciach, odczuciach, potrzebach. Trudno nauczycielom nauczyć młodych ludzi radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się na różnych etapach życia człowieka. A przecież szkoła (oprócz domu rodzinnego) jest również tym miejscem, gdzie uczniowie mają uczyć się radzić w życiu, podejmować własne decyzje i ponosić ich konsekwencje.   

 

W dzisiejszym świecie uczniowie dużo czasu spędzają w szkole – czy to na samych obowiązkowych lekcjach, na świetlicy, na przeróżnych zajęciach dodatkowych czy w innych pozaszkolnych formach nauczania. To sprawia, że więcej czasu spędzają poza domem i ważne jest, by na swej drodze spotykali osoby uważne na nich, rozumiejące ich trudności, przeżycia, akceptujące ich uczucia. Umożliwiające im przejmowanie odpowiedzialności stosownie do wieku, uczące podejmowania własnych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.

 

Aby się to dokonało niezbędna jest umiejętność uważnego słuchania, która pozwoli uczniowi na mówienie do nauczyciela o tym czego właśnie doświadcza. I jednocześnie takiego wypowiadania się nauczyciela, by uczeń chciał słuchać nauczyciela (tego co on mówi).

 

Kurs opiera się na książkach Adele Faber i Elaine Mazlisch, w których to autorki poruszają temat komunikacji z dziećmi oraz na własnych doświadczeniach autorki i jej wiedzy psychoterapeutycznej. Kurs podzielony jest na rozdziały dotyczące różnych problemów: od akceptacji uczuć, zachęcania do współpracy czy samodzielności, po problemy związane z czasem dorastania u nastolatków.

Wszystkie metody postępowania można stosować i wobec uczniów młodszych i starszych. Zawsze jednak z uważnością na wiek ucznia i jego możliwości zrozumienia. Inaczej bowiem będziemy mówić do przedszkolaków czy dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej, a inaczej do uczniów – nastolatków przeżywających trudy okresu dorastania.

            Ciekawym i potrzebnym będzie zapoznanie się również z kursem "W co grają uczniowie” oraz z "Metody rozwiązywania konfliktów w szkole”. Zapoznanie się z tymi 3 kursami da Państwu możliwość dobrego komunikowania się z Waszymi uczniami, jak również radzenia sobie w różnych trudnych dla Was sytuacjach. Bycia bliżej ucznia, zrozumienia jego problemów i akceptacji wszystkich uczuć i emocji, które nim targają.

Lekcja darmowa

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli chcących poprawić swoją komunikację z uczniami. I dzięki temu bardziej zrozumieć ich zachowania. A przede wszystkim po to by: nauczyć się akceptować różne stany emocjonalne i uczuciowe uczniów, umiejętnie motywować ich do nowych wyzwań czy zmiany zachowania, w sposób właściwy stosować pochwały i poznać sposoby na rozmowy z nastolatkami o trudnych tematach.

Czego się nauczę?

W trakcie kursu dowiesz się, doświadczając na sobie, co odczuwają i jakie uczucia towarzyszą uczniom w sytuacjach, kiedy komunikacja ze strony dorosłych jest z pozycji wyższości. I jednocześnie dowiesz, w jaki sposób możesz zmienić swój sposób komunikacji, by była ona z pozycji szacunku i akceptacji.

Te sposoby przydają się Wam również w kontaktach poza szkołą.

 

Co znajduje się w kursie?

Kurs składa się z kilku rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem.

Opisane są w nich możliwe sposoby reagowania, prowadzenia rozmów z uczniami w zależności od omawianego problemu: akceptacja uczuć, motywowanie do podejmowania własnych decyzji, czy stosować kary, jak chwalić i jak poruszać trudne tematy.

Dowiecie się też, że sposób komunikacji ma ogromny wpływ na budowane relacje z uczniami. Dość często uczniowie spotykają się jeszcze z poczuciem braku zrozumienia i szacunku do ich uczuć, emocji i potrzeb ze strony dorosłych co sprawia, że odsuwają się od nich.

 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wiedzę i umiejętności z kursu możecie uzupełnić innymi kursami i są to: "Metody rozwiązywania konfliktów  w szkole” i "W co grają uczniowie”. Będzie to zestaw kursów, dzięki którym całościowo poszerzycie swoją wiedzę o zasadach prawidłowej komunikacji. A ta wiedza przyda się Wam w kontaktach z uczniami, jak również i w innych sytuacjach życiowych.

 

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • wideo
 • Pomoc w radzeniu sobie z własnymi uczuciami  
  • lekcja
 • Ćwiczenie  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • Jak pomagać uczniowi w radzeniu sobie z własnymi emocjami  
  • lekcja
 • Ćwiczenie  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • Rady Zakończenie testem
  • lekcja
 • Motywowanie uczniów do współpracy  
  • lekcja
 • Ćwiczenie - nagrania  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • Sposoby na zachęcenie ucznia do współpracy  
  • lekcja
 • Rady  
  • lekcja
 • Ku samodzielności uczniów  
  • lekcja
 • Jak zachęcać uczniów do samodzielności - przykłady  
  • lekcja
 • Karać czy nie karać. A co z pochwałą?  
  • lekcja
 • Czym zastąpić karanie - przykłady  
  • lekcja
 • Rady  
  • lekcja
 • Pochwały - przykłady Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Ćwiczenie  
  • lekcja
  • ćwiczenie
 • A co z nastolatkami?  
  • lekcja
 • Zakończenie Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Certyfikat Pobranie certyfikatu
  • lekcja

 

 

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją. 

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2020

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400