Tytuł szkolenia

Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
0.00 zł
Anna Płusa
Autor szkolenia Anna Płusa
Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

"5 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
Zaproszenie
od autora
Anna Płusa
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w odniesieniu do sytuacji dydaktyczno-wychowawczych nowoczesnej, funkcjonującej w zgodzie z prawem, szkoły XXI wieku.

Czego się nauczę?

Celem kursu jest poznanie zakresu stosowania prawa autorskiego w odniesieniu do zasobów elektronicznych. Po jego zakończeniu uczestnik będzie potrafił uwzględniać w planowaniu swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej aspekty związane z korzystaniem z zasobów internetu (prawa autorskie) oraz będzie potrafił korzystać z podstawowych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo pracy w sieci (oznaczanie materiałów, prywatność, cyfrowy wizerunek).

Co znajduje się w kursie?

Przedmiot analiz kursu stanowić będzie pojęcie utworu, rodzaje utworu, dozwolony użytek edukacyjny. Zaprezentowana zostanie również interpretacja domeny publicznej. Ponadto omówiony zostanie system licencji Creative Commons – narzędzia coraz częściej wykorzystywanego w celu prawidłowego wykorzystania, rozpowszechniania i publikowania materiałów elektronicznych w zgodzie z prawem. Treści kursu to również materiał, który szczegółowo omawia wszystkie rodzaje otwartych zasobów edukacyjnych, zarówno tekstowych, jak i graficznych, wideo oraz audio.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

A może zależy Ci na publikowaniu własnych materiałów w Internecie w zgodzie z prawem? Jeśli tak, ten kurs jest tym bardziej dla Ciebie.

 

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Prawo autorskie
  Prawo autorskie
 • 03
  Podstawowe pojęcia
  Podstawowe pojęcia
 • 04
  Materiały nieobjęte ochroną
  Materiały nieobjęte ochroną
 • 05
  Prawo cytatu
  Prawo cytatu
 • 06
  Dozwolony użytek
  Dozwolony użytek
 • 07
  Pojęcie wizerunku
  Pojęcie wizerunku
 • 08
  Ochrona wizerunku osób nieletnich
  Ochrona wizerunku osób nieletnich
 • 09
  Czy w każdym przypadku jest potrzebne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku?
  Czy w każdym przypadku jest potrzebne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku?
 • 10
  Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych
  Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych
 • 11
  Zasady rozpowszechniania materiałów dydaktycznych w Internecie
  Zasady rozpowszechniania materiałów dydaktycznych w Internecie
 • 12
  Otwarte zasoby edukacyjne
  Otwarte zasoby edukacyjne
 • 13
  Z jakich zasobów skorzystać aby tworzyć i publikować własne materiały
  Z jakich zasobów skorzystać aby tworzyć i publikować własne materiały
 • 14
  Rodzaje zasobów - Zasoby tekstowe
  Rodzaje zasobów - Zasoby tekstowe
 • 15
  Wolne Lektury
  Wolne Lektury
 • 16
  Polona
  Polona
 • 17
  Zasoby graficzne
  Zasoby graficzne
 • 18
  Pixabay
  Pixabay
 • 19
  Zasoby filmowe
  Zasoby filmowe
 • 20
  Zasoby muzyczne
  Zasoby muzyczne
 • 21
  Jak wyszukać otwarte zasoby edukacyjne w Internecie?
  Jak wyszukać otwarte zasoby edukacyjne w Internecie?
 • 22
  Wyszukiwarka Google
  Wyszukiwarka Google
 • 23
  Podsumowanie
  Podsumowanie

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy.

Gorąca zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej oraz ogólnopolskiej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Kilkukrotnie (2010, 2014, 2016) wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wielokrotnie Nagrodą Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zaangażowanie i realizację zadań edukacyjnych na rzecz szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Prawo autorskie w pracy nauczyciela i ucznia"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie