Tytuł szkolenia

Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "5 za 3"
0.00 zł
Eliza Krzak
Autor szkolenia Eliza Krzak
psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

psychoterapeuta, trener, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny.

"5 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Eliza Krzak
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich, którzy w swojej pracy mają kontakt z dziećmi. To od nas wszystkich zależy czy nasze dzieci będą miały wspomnienia o szczęśliwym dzieciństwie.

Czego się nauczę?

Podczas kursu poznasz rodzaje przemocy wobec dzieci i jak wpływają na ich funkcjonowanie, czyli jakie skutki niesie przemoc oraz jakie zachowania rodziców/opiekunów będą miały charakter zachowań przemocowych. Szczególnie została tutaj uwzględniona przemoc seksualna wobec dzieci, ponieważ ciągle jest to w temat tabu, mimo coraz większej wiedzy w tym zakresie.

Co znajduje się w kursie?

Na wstępie omawiamy ogólną definicję przemocy oraz pojęcie „krzywdzenia dzieci” z krótką charakterystyką form przemocy wobec dzieci. Następnie przejdziesz do czynników sprzyjających wystąpieniu przemocy wobec dzieci oraz poznasz objawy spowodowane wystąpieniem przemocy wobec dzieci w jego różnych aspektach życia.

Następnie zapoznasz się z różnymi określeniami przemocy seksualnej z omówieniem jej rodzajów. Szczegółowo poznasz fazy wykorzystania seksualnego i zachowania dziecka w każdej fazie. Poznasz objawy przemocy seksualnej wobec dziecka z podziałem na wiek oraz poznasz zasady pomocy dziecku i rozmowy z nim. Otrzymasz też wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka doświadczającego przemocy seksualnej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

90 % dzieci nigdy nie ujawniło wykorzystania seksualnego. Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci to jest to kurs dla Ciebie. To również od Ciebie zależy czy dziecko otrzyma pomoc i będzie mogło być szczęśliwe. 

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Charakterystyka przemocy wobec dzieci.
  Charakterystyka przemocy wobec dzieci.
 • 03
  Pojęcie „krzywdzenia dzieci” (przemocy wobec dzieci).
  Pojęcie „krzywdzenia dzieci” (przemocy wobec dzieci).
 • 04
  Formy przemocy wobec dzieci i zachowania.
  Formy przemocy wobec dzieci i zachowania.
 • 05
  Czynniki sprzyjające wystąpieniu przemocy wobec dziecka.
  Czynniki sprzyjające wystąpieniu przemocy wobec dziecka.
 • 06
  Objawy spowodowane występowaniem przemocy.
  Objawy spowodowane występowaniem przemocy.
 • 07
  Zasady pomocy dziecku krzywdzonemu.
  Zasady pomocy dziecku krzywdzonemu.
 • 08
  Przemoc seksualna.
  Przemoc seksualna.
 • 09
  Typy rodzin sprzyjających zaistnieniu kazirodztwa.
  Typy rodzin sprzyjających zaistnieniu kazirodztwa.
 • 10
  Fazy wykorzystania seksualnego.
  Fazy wykorzystania seksualnego.
 • 11
  Pomoc dziecku molestowanemu seksualnie.
  Pomoc dziecku molestowanemu seksualnie.
 • 12
  Kontakt i rozmowa z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
  Kontakt i rozmowa z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
 • 13
  Zasady obowiązujące podczas rozmowy z dzieckiem
  Zasady obowiązujące podczas rozmowy z dzieckiem
 • 14
  Wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka
  Wskazówki do rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka
 • 15
  Procedura Niebieskiej Karty
  Procedura Niebieskiej Karty
 • 16
  Zakończenie
  Zakończenie

Jestem psychoterapeutą, trenerem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości.

Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.

Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją.

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku krzywdzonemu?"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie