Tytuł szkolenia

Nadwrażliwe dziecko w szkole i przedszkolu

Cena regularna
45.00 zł
Cena w pakiecie "6 za 3"
39.00 zł
Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Autor szkolenia Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Nowość
"6 za 3"
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla Kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest dla nauczycieli i wychowawców w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, a ponadto może okazać się przydatnym materiałem dla rodziców dzieci wysoko wrażliwych, którzy chcą wspierać dzieci i młodzież. Jak pracować z dzieckiem wysoko wrażliwym i lękliwym, szkolenie skierowane jest dla opiekunów i wychowawców dzieci od 3 do 13 a nawet 15 roku życia. Każdy z elementów szkolenia zostanie omówiony w sposób, który można wykorzystać zarówno w pracy z dziećmi jak i nastolatkami.

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się podstawowych informacji na temat lęku, strachu, wrażliwości i nadwrażliwości u dzieci.  Jak reagować na poszczególne, niepokojące nas zachowania dzieci; na co zwrócić uwagę – co można „zignorować” – a kiedy powinniśmy wzmocnić naszą czujność na różne zachowania czy gesty. Kurs uczy uważności na obszary, w których funkcjonuje nasz podopieczny – czy to z perspektywy rodzica, czy z perspektywy wychowawcy, nauczyciela. W kursie zawarte zostały informacje dotyczące tych obszarów, które są tak ważne i istotne podczas życia i pracy z dziećmi wysoko wrażliwymi. Pracując z dziećmi i młodzieżą od blisko 20 lat dokładam wszelkich starań, aby tworzone przeze mnie kursy stawały się pomocnym narzędziem w codziennym życiu; dzięki czemu nauczymy się wspierać dzieci, uczniów, towarzyszyć im – aby wspólne życie było prostsze, łatwiejsze, przyjemniejsze – zarówno dla nas jak i dla nich.

Co znajduje się w kursie?

Informacje zawarte w kursie pomogą nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom w poznaniu swego rodzaju szablonów zachowań dzieci z wyższą wrażliwością. Kurs podzielony został na działy. W pierwszym scharakteryzowane zostały różnice w definiowaniu bliskoznacznych, dla niektórych, pojęć – jak lęk, strach, wrażliwość czy nadwrażliwość. Drugi rozdział poświęcony został różnym rodzajom nadwrażliwości. Trzeci rozdział poświęcony został inteligencji emocjonalnej. przedstawia perspektywę dojrzewania od strony nastolatków. Podczas gdy czwarty pokazuje jak pracować i wspierać nadwrażliwe dzieci. 

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 01
  Wstęp
  Wstęp
 • 02
  Dzieci wysoko wrażliwe
  Dzieci wysoko wrażliwe
 • 03
  DOES
  DOES
 • 04
  Życie wewnętrzne osób nadwrażliwych
  Życie wewnętrzne osób nadwrażliwych
 • 05
  Bez stresu nie ma życia
  Bez stresu nie ma życia
 • 06
  Techniki wyciszające
  Techniki wyciszające
 • 07
  Jak nauczyć dzieci i uczniów przygotowywać się na wysoce emocjonujące wydarzenia
  Jak nauczyć dzieci i uczniów przygotowywać się na wysoce emocjonujące wydarzenia
 • 08
  Według badań
  Według badań
 • 09
  Nadwrażliwość i lęk – to nie są synonimy
  Nadwrażliwość i lęk – to nie są synonimy
 • 10
  Głębokość przetwarzania - cechy
  Głębokość przetwarzania - cechy
 • 11
  Różne rodzaje nadwrażliwości
  Różne rodzaje nadwrażliwości
 • 12
  Zaburzenia integracji sensorycznej – niepokojące zachowania dzieci
  Zaburzenia integracji sensorycznej – niepokojące zachowania dzieci
 • 13
  Dziecko z nadwrażliwością wzrokową
  Dziecko z nadwrażliwością wzrokową
 • 14
  Dziecko nadwrażliwe na dźwięk
  Dziecko nadwrażliwe na dźwięk
 • 15
  Jak przebiega leczenie nadwrażliwości?
  Jak przebiega leczenie nadwrażliwości?
 • 16
  Nadwrażliwość dotykowa
  Nadwrażliwość dotykowa
 • 17
  Jak możemy wesprzeć dzieci nadwrażliwe na dotyk
  Jak możemy wesprzeć dzieci nadwrażliwe na dotyk
 • 18
  Dziecko z nadwrażliwością smakowo – węchową
  Dziecko z nadwrażliwością smakowo – węchową
 • 19
  Objawy nadwrażliwości węchowej
  Objawy nadwrażliwości węchowej
 • 20
  Nadwrażliwość na smaki
  Nadwrażliwość na smaki
 • 21
  Inteligencja emocjonalna - wysoka wrażliwość
  Inteligencja emocjonalna - wysoka wrażliwość
 • 22
  Ciekawe fakty
  Ciekawe fakty
 • 23
  Różne postacie nadwrażliwości
  Różne postacie nadwrażliwości
 • 24
  Wrażliwość w stosunku do własnej osoby
  Wrażliwość w stosunku do własnej osoby
 • 25
  Wrażliwość w stosunku do innych ludzi
  Wrażliwość w stosunku do innych ludzi
 • 26
  Wrażliwość na otaczający świat
  Wrażliwość na otaczający świat
 • 27
  Typowe zachowania osób o wysokiej wrażliwości
  Typowe zachowania osób o wysokiej wrażliwości
 • 28
  Mogę podać kilka zachowań, które mogą złagodzić głębokie przeżywanie osób WWO
  Mogę podać kilka zachowań, które mogą złagodzić głębokie przeżywanie osób WWO
 • 29
  Wrażliwość emocjonalna a inteligencja emocjonalna
  Wrażliwość emocjonalna a inteligencja emocjonalna
 • 30
  Wysoko wrażliwe dziecko a szkoła
  Wysoko wrażliwe dziecko a szkoła
 • 31
  Kompetencje WWO
  Kompetencje WWO
 • 32
  Jak zrozumieć i wesprzeć nadwrażliwe dziecko
  Jak zrozumieć i wesprzeć nadwrażliwe dziecko
 • 33
  Pracujesz z uczniem nadwrażliwym? Pamiętaj o pewnych czynnikach
  Pracujesz z uczniem nadwrażliwym? Pamiętaj o pewnych czynnikach
 • 34
  Praca nad samooceną i odwoływanie się do własnych sukcesów
  Praca nad samooceną i odwoływanie się do własnych sukcesów
 • 35
  Ważne
  Ważne
 • 36
  Jak radzić sobie z przestymulowaniem i nauczyć się żyć w sposób komfortowy dla wrażliwych osób?
  Jak radzić sobie z przestymulowaniem i nauczyć się żyć w sposób komfortowy dla wrażliwych osób?
 • 37
  Na zakończenie
  Na zakończenie
 • 38
  Bibliografia i polecana lektura
  Bibliografia i polecana lektura

Jestem nauczycielem akademickim, adiunktem, doktorem nauk o zarządzaniu, akredytowanym praktykiem tutoringu, certyfikowanym trenerem minimediacji (w duchu wychowania bez przemocy NVC); certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny rodziców oraz nauczycieli oraz Trenerem Umiejętności Społecznych TUS I oraz II stopnia.

Pomagam rodzicom i nauczycielom budować relacje oparte na miłości, empatii, szacunku i pozytywnej dyscyplinie, które są podstawowymi wartościami podczas długotrwałego procesu wychowania kompetentnych i szczęśliwych dzieci.

Pracuję jako adiunkt, nauczyciel akademicki od 2007 roku; a od 2012 roku wdrażam założenia tutoringu dbając o rozwój i wspierając swoich podopiecznych. Jako potwierdzenie efektów pracy w 2019 roku otrzymałam, podczas VII Gali Środowiska Studenckiego Kukucjusze 2019 AWF Katowice, wyróżnienie w kategorii Złote Serce. Od 2019 roku należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Stworzyłam Akademię Relacji, której celem jest szkolenie rodziców oraz wychowawców żłobków, przedszkoli i szkół – w szeroko rozumianej sztuce nawiązywania komunikacji i budowania relacji. Ponadto od 2021 roku z ramienia AWF Katowice jestem częścią ministerialnego projektu WF z AWF – gdzie odpowiedzialna jestem za przeszkolenie nauczycieli Wychowania Fizycznego z woj. Śląskiego i opolskiego z budowania relacji i wsparcia dla dzieci wracających po nauczaniu zdalnym do szkoły.

Należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Jestem autorką artykułów o wychowaniu i rozwoju w magazynach: “Świat Przedszkolaka” i “Świat Pierwszoklasisty” oraz na portalu Pozytywna Dyscyplina dla rodziców; Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie dla nauczycieli i rodziców dzieci szkolnych- Pogotowie Rodzicielskie; oraz Pomysłowi Rodzice.

Współpracuję z WyEdukowani – Akademią Projektowania Rozwoju; Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym (WOM) w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Sosnowcu. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli (w tym Rad Pedagogicznych) oraz rodziców zarówno w formie stacjonarnej, online, jak i e-learningowej. Od 2016 roku ma za sobą przeprowadzenie około 500 godzin szkoleń stacjonarnych oraz od 2020 roku około 600 godzin on-line; ponadto napisałam oraz nagrałam około 10 certyfikowanych kursów dla nauczycieli.

Pozytywna Dyscyplina w sposób bardzo obrazowy i jasny uczy, jak zrozumieć poszczególne zachowania dzieci, tłumaczy je od strony biologicznej jak i psychologicznej. Pozytywna Dyscyplina porządkuje potrzeby dzieci dając równocześnie narzędzia i techniki do ich zaspokajania. Łącząc Pozytywną Dyscyplinę, Minimediacje (bazujące na Porozumieniu bez przemocy, narzędzie do rozwiązywania konfliktów z dziećmi i między dziećmi) oraz SELF-REG (czyli obserwacji siebie i dzieci w celu nazywania i lokalizowania stresorów, by nauczyć się radzenia sobie z emocjami w trudnych momentach) podane w formie tutoringu (bazującym na sztuce zadawania pytań i szukaniu rozwiązań - nie dając gotowych odpowiedzi) - stworzyłam efektywny wachlarz narzędzi którymi dzielę się z Rodzicami oraz Wychowawcami, którzy zafascynowani są budowaniem relacji na bazie szacunku i zrozumienia.

Jako mama dwójki dzieci (Nastolatki i Przedszkolaka) i prawie idealna żona sukcesywnie wprowadzam założenia porozumienia bez przemocy do swojego domu. Oczywiście żadna metoda nie rozwiąże raz na zawsze wszystkich problemów – ale otrzymujemy wskazówki, jak budować relacje między rodzicami i dziećmi, (bo niezaspokojone potrzeby są głównym sprawcami tzw „złych” zachowań…)

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Nadwrażliwe dziecko w szkole i przedszkolu"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie