Tytuł szkolenia

Jak sobie radzić z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem ucznia?

Cena regularna
69.00 zł
dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Autor szkolenia dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Webinar
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP tygodnia
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla Kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest dla nauczycieli i wychowawców w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą wspierać młodzież w okresie ich dojrzewania i jednocześnie chcą nauczyć się jak radzić sobie z ich trudnymi zachowaniami. Z treścią kursu powinni zapoznać się również rodzice, gdyż niejednokrotnie tzw „trudne zachowania” nie występują jedynie w szkole; a poznając schemat zmian zachodzących w mózgu nastolatka jesteśmy w stanie stać się bardziej wyrozumiali i bardziej efektywni czy konsekwentni w budowaniu relacji z nastolatkami. Dorośli dość często definiują czy utożsamiają trudne zachowania nastolatków jako tzw „złośliwe, cyniczne, wredne” – wiąże się to z wieloma czynnikami. Czasami takim impulsem staje się ton głosu, gest, postawa i odbieramy dany przekaz jako prowokację.

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się jak przebiega okres dojrzewania, jakie zmiany zachodzą w mózgu dziecka i nastolatka i jakie zachowania to generuje. Nauczyciele i wychowawcy zakładają, że prowokacyjne zachowania są przejawem braku wychowania podopiecznych, celowym, zaplanowanym działaniem lub złośliwością wynikającą z cech charakteru.

Co znajduje się w kursie?

Informacje zawarte w kursie pomogą nauczycielom i wychowawcom w poznawaniu od nowa siebie oraz swoich podopiecznych. Pomogą zrozumieć genezę powstawania nieoczekiwanych przez nauczycieli i wychowawców zachowań. Informacje zawarte w kursie poświęcone są rozpoznawaniu rodzajów zachowań prowokacyjnych i sposobów konstruktywnego reagowania na nie.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 01
  Wstęp
  Wstęp
 • 02
  Webinar cz. 1
  Webinar cz. 1
 • 03
  Webinar cz. 2
  Webinar cz. 2
 • 04
  Webinar cz. 3
  Webinar cz. 3
 • 05
  "Trudny uczeń"
  "Trudny uczeń"
 • 06
  Kompetencje społeczne oraz zadania rozwojowe
  Kompetencje społeczne oraz zadania rozwojowe
 • 07
  Trening Umiejętności Społecznych - korzyści i wartości
  Trening Umiejętności Społecznych - korzyści i wartości
 • 08
  Neurodydaktyka
  Neurodydaktyka
 • 09
  Efekt przeobrażeń zachodzących w dojrzewającym mózgu
  Efekt przeobrażeń zachodzących w dojrzewającym mózgu
 • 10
  Mózg na dłoni – czyli gad w akcji
  Mózg na dłoni – czyli gad w akcji
 • 11
  Mózg gadzi na przykładzie
  Mózg gadzi na przykładzie
 • 12
  Typy prowokacji
  Typy prowokacji
 • 13
  Najważniejsze zadania rozwojowe młodego człowieka
  Najważniejsze zadania rozwojowe młodego człowieka
 • 14
  Konflikt miedzy dorosłymi a nastolatkami
  Konflikt miedzy dorosłymi a nastolatkami
 • 15
  Czynniki uruchamiające reakcję obronną u nastolatka
  Czynniki uruchamiające reakcję obronną u nastolatka
 • 16
  Źródła potrzeby konfliktów
  Źródła potrzeby konfliktów
 • 17
  Jak działają kary?
  Jak działają kary?
 • 18
  Działanie kar na przykładzie z życia
  Działanie kar na przykładzie z życia
 • 19
  Jak działają nagrody?
  Jak działają nagrody?
 • 20
  Lodowa góra błędnych celów zachowań
  Lodowa góra błędnych celów zachowań
 • 21
  4 błędne cele zachowań
  4 błędne cele zachowań
 • 22
  Jak możemy definiować trudne zachowania uczniów, skąd się one biorą i jak im zaradzić?
  Jak możemy definiować trudne zachowania uczniów, skąd się one biorą i jak im zaradzić?
 • 23
  Schemat "trudnego" ucznia - czego unikać i co stosować
  Schemat "trudnego" ucznia - czego unikać i co stosować
 • 24
  Mistrz spokoju
  Mistrz spokoju
 • 25
  Narzędzia i strategie do wykorzystania w pracy
  Narzędzia i strategie do wykorzystania w pracy
 • 26
  Pozytywna Dyscyplina
  Pozytywna Dyscyplina
 • 27
  Narzędzia bycia uprzejmym i stanowczym w praktyce
  Narzędzia bycia uprzejmym i stanowczym w praktyce
 • 28
  Neurodydaktyka
  Neurodydaktyka
 • 29
  Sposoby rozładowania napięcia
  Sposoby rozładowania napięcia
 • 30
  Trening Umiejętności Społecznych
  Trening Umiejętności Społecznych
 • 31
  Podstawy porozumienia bez przemocy – czyli o sztuce komunikacji
  Podstawy porozumienia bez przemocy – czyli o sztuce komunikacji
 • 32
  Słowa mury i słowa okna
  Słowa mury i słowa okna
 • 33
  Zasady uważnego słuchania
  Zasady uważnego słuchania
 • 34
  Szacunek do siebie i innych
  Szacunek do siebie i innych
 • 35
  Jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie?
  Jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie?
 • 36
  Kształtowanie samooceny
  Kształtowanie samooceny
 • 37
  Czynniki wpływające na poczucie własnej wartości
  Czynniki wpływające na poczucie własnej wartości
 • 38
  Poczucie własnej wartości u ucznia. Jakie zadania stają przed nauczycielem?
  Poczucie własnej wartości u ucznia. Jakie zadania stają przed nauczycielem?
 • 39
  Korzyści wynikające z wprowadzenia zasad minimediacji
  Korzyści wynikające z wprowadzenia zasad minimediacji
 • 40
  Budowanie relacji z nastolatkiem
  Budowanie relacji z nastolatkiem
 • 41
  Narzędzia i dobre praktyki
  Narzędzia i dobre praktyki

Jestem nauczycielem akademickim, adiunktem, doktorem nauk o zarządzaniu, akredytowanym praktykiem tutoringu, certyfikowanym trenerem minimediacji (w duchu wychowania bez przemocy NVC); certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny rodziców oraz nauczycieli oraz Trenerem Umiejętności Społecznych TUS I oraz II stopnia.

Pomagam rodzicom i nauczycielom budować relacje oparte na miłości, empatii, szacunku i pozytywnej dyscyplinie, które są podstawowymi wartościami podczas długotrwałego procesu wychowania kompetentnych i szczęśliwych dzieci.

Pracuję jako adiunkt, nauczyciel akademicki od 2007 roku; a od 2012 roku wdrażam założenia tutoringu dbając o rozwój i wspierając swoich podopiecznych. Jako potwierdzenie efektów pracy w 2019 roku otrzymałam, podczas VII Gali Środowiska Studenckiego Kukucjusze 2019 AWF Katowice, wyróżnienie w kategorii Złote Serce. Od 2019 roku należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Stworzyłam Akademię Relacji, której celem jest szkolenie rodziców oraz wychowawców żłobków, przedszkoli i szkół – w szeroko rozumianej sztuce nawiązywania komunikacji i budowania relacji. Ponadto od 2021 roku z ramienia AWF Katowice jestem częścią ministerialnego projektu WF z AWF – gdzie odpowiedzialna jestem za przeszkolenie nauczycieli Wychowania Fizycznego z woj. Śląskiego i opolskiego z budowania relacji i wsparcia dla dzieci wracających po nauczaniu zdalnym do szkoły.

Należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Jestem autorką artykułów o wychowaniu i rozwoju w magazynach: “Świat Przedszkolaka” i “Świat Pierwszoklasisty” oraz na portalu Pozytywna Dyscyplina dla rodziców; Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie dla nauczycieli i rodziców dzieci szkolnych- Pogotowie Rodzicielskie; oraz Pomysłowi Rodzice.

Współpracuję z WyEdukowani – Akademią Projektowania Rozwoju; Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym (WOM) w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Sosnowcu. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli (w tym Rad Pedagogicznych) oraz rodziców zarówno w formie stacjonarnej, online, jak i e-learningowej. Od 2016 roku ma za sobą przeprowadzenie około 500 godzin szkoleń stacjonarnych oraz od 2020 roku około 600 godzin on-line; ponadto napisałam oraz nagrałam około 10 certyfikowanych kursów dla nauczycieli.

Pozytywna Dyscyplina w sposób bardzo obrazowy i jasny uczy, jak zrozumieć poszczególne zachowania dzieci, tłumaczy je od strony biologicznej jak i psychologicznej. Pozytywna Dyscyplina porządkuje potrzeby dzieci dając równocześnie narzędzia i techniki do ich zaspokajania. Łącząc Pozytywną Dyscyplinę, Minimediacje (bazujące na Porozumieniu bez przemocy, narzędzie do rozwiązywania konfliktów z dziećmi i między dziećmi) oraz SELF-REG (czyli obserwacji siebie i dzieci w celu nazywania i lokalizowania stresorów, by nauczyć się radzenia sobie z emocjami w trudnych momentach) podane w formie tutoringu (bazującym na sztuce zadawania pytań i szukaniu rozwiązań - nie dając gotowych odpowiedzi) - stworzyłam efektywny wachlarz narzędzi którymi dzielę się z Rodzicami oraz Wychowawcami, którzy zafascynowani są budowaniem relacji na bazie szacunku i zrozumienia.

Jako mama dwójki dzieci (Nastolatki i Przedszkolaka) i prawie idealna żona sukcesywnie wprowadzam założenia porozumienia bez przemocy do swojego domu. Oczywiście żadna metoda nie rozwiąże raz na zawsze wszystkich problemów – ale otrzymujemy wskazówki, jak budować relacje między rodzicami i dziećmi, (bo niezaspokojone potrzeby są głównym sprawcami tzw „złych” zachowań…)

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Jak sobie radzić z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem ucznia?"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie