Tytuł szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych - jak praktykować w pracy z dzieckiem

Cena regularna
55.00 zł
Cena w pakiecie 7 za 3
0.00 zł
dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Autor szkolenia dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Nowość
7 za 3
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP tygodnia
Zaproszenie
od autora
dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla Kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest dla nauczycieli i wychowawców w szkołach podstawowych i przedszkolach, którzy chcą wspierać dzieci i młodzież w tak ważnym obszarze jakim jest rozwój umiejętności społecznych. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci (metoda Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a) jest to oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego, forma regularnego treningu grupowego. Żeby wykorzystać narzędzia mieszczące się w kursie "Trening Umiejętności Społecznych - jak praktykować w pracy z dzieckiem” – nie trzeba być trenerem TUS[1], nie trzeba prowadzić spotkań regularnie; wystarczy zrozumieć i poczuć jaką moc mają nawet najprostsze zabawy integracyjne, które połączone ze sztuką zadawania pytań (na przykład "Co możesz zrobić, gdy widzisz, że koleżanka płacze?”), uczą otwarcia na drugą osobę, ćwiczą umiejętność myślenia i patrzenia przez „empatyczne okulary” i uczą w praktyce sztuki życia w społeczeństwie.

 

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się czym są umiejętności społeczne, jak ważne są w codziennym życiu. Dzieci rodzą się jak "niezapisane kartki”, nie dziedziczą umiejętności społecznych po rodzicach, muszą się ich w trakcie życia nauczyć. Jednym dzieciom wychodzi to szybciej, inne mają większe trudności w przystosowaniu niektórych norm i zasad. Należy pamiętać, że w procesie życia i rozwoju, dzieci mogą "zapominać” o pewnych zachowaniach, mogą chcieć testować nasze i swoje granice dlatego tak ważne jest przypominanie ich i utrwalanie.

 

Co znajduje się w kursie?

Informacje zawarte w kursie pomogą nauczycielom i wychowawcom w poznawaniu od nowa siebie oraz swoich podopiecznych. Jak większość zachowań, czy elementów budowania relacji powinno uczyć się w praktyce. Stąd realizując materiał zawarty w kursie dowiesz się jakie zabawy i jakie gry wpływają na niektóre z naszych zachowań; dowiesz się jak wytłumaczyć, wpoić i utrwalić zachowania i umiejętności społeczne dzieciom i młodzieży. Wprowadzając elementy Treningu Umiejętności Społecznych podczas zajęć z dziećmi oraz z młodzieżą poszerzasz ich wiedzę o ich umiejętnościach wykonawczych, pozwalasz im doświadczyć i przeżyć sytuacje społeczne. Ponadto dzieci oraz nastolatkowie zobaczą jak można kształtować samoocenę; zapanować nad niektórymi zachowaniami nieakceptowalnymi społecznie (niektórzy dowiedzą się, że niektóre z ich zachowań takie są); zaleca się wdrożenie różnych ćwiczeń na poprawę koncentracji, elementów self-reg (samoregulacji) czy najważniejsze – poznania i rozpoznawania u siebie różnych emocji.

Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą oraz z dziećmi; zawsze staram się traktować ich problemy, emocje i uczucia poważnie.

Będąc adiunktem, w pewnym stopniu towarzyszę Studentom w ich drodze do dorosłości, obserwuję ich zmiany, rozmawiam i wspieram – jak mnie potrzebują. Natomiast z perspektywy tutora ciekawi mnie jak moi podopieczni widzą siebie, o czym marzą, myślą, jakie wartości są ważne w ich życiu, z czym mają problem, co ich przeraża a co sprawia radość. Z niepokojem obserwuję, że coraz więcej dzieci, nastolatków czy młodych dorosłych pomimo posiadania ogromnych zasobów i talentów są zagubieni, samotni, nie wierzą w siebie, szukają bliskości i wsparcia a nie raz sensu życia. Kurs powstał w odpowiedzi na potrzeby pedagogów, by przybliżyć im narzędzia jakie wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą

 

[1] TUS – trening Umiejętności Społecznych

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 02
  Nikt nie staje się lepszy ani zdrowszy od mówienia mu złych rzeczy
  Nikt nie staje się lepszy ani zdrowszy od mówienia mu złych rzeczy
 • 03
  Kompetencje społeczne oraz zadania rozwojowe
  Kompetencje społeczne oraz zadania rozwojowe
 • 04
  Trening Umiejętności Społecznych
  Trening Umiejętności Społecznych
 • 05
  Lęki, strach i obawy – niepokojące symptomy + ćwiczenia
  Lęki, strach i obawy – niepokojące symptomy + ćwiczenia
 • 06
  Praca indywidualna i grupowa
  Praca indywidualna i grupowa
 • 07
  Mózg na dłoni – czyli gad w akcji
  Mózg na dłoni – czyli gad w akcji
 • 08
  Neurodydaktyka w życiu dziecka i nastolatka
  Neurodydaktyka w życiu dziecka i nastolatka
 • 09
  Oswajanie emocji - rozpoznawania treści przeżywanych emocji
  Oswajanie emocji - rozpoznawania treści przeżywanych emocji
 • 10
  Trening Umiejętności Społecznych w praktyce
  Trening Umiejętności Społecznych w praktyce
 • 11
  Integracja grupy - inspirujące zajęcia integracyjne + ćwiczenia
  Integracja grupy - inspirujące zajęcia integracyjne + ćwiczenia
 • 12
  Komunikacja z innymi - Zawieranie znajomości i inicjowanie rozmowy + ćwiczenia
  Komunikacja z innymi - Zawieranie znajomości i inicjowanie rozmowy + ćwiczenia
 • 13
  Słuchanie oraz zadawanie pytań + ćwiczenia
  Słuchanie oraz zadawanie pytań + ćwiczenia
 • 14
  Mówienie i przyjmowanie komplementów + ćwiczenia
  Mówienie i przyjmowanie komplementów + ćwiczenia
 • 15
  Emocje i uczucia + ćwiczenia
  Emocje i uczucia + ćwiczenia
 • 17
  Wyrażanie uczuć + ćwiczenia
  Wyrażanie uczuć + ćwiczenia
 • 18
  Radzenie sobie ze stresem – napięciem emocjonalnym i fizycznym + ćwiczenia
  Radzenie sobie ze stresem – napięciem emocjonalnym i fizycznym + ćwiczenia
 • 19
  Zarządzanie czasem
  Zarządzanie czasem
 • 20
  Planowanie
  Planowanie
 • 21
  Koncepcja SMART
  Koncepcja SMART
 • 22
  Poprawa koncentracji
  Poprawa koncentracji
 • 23
  Relacje i komunikacja
  Relacje i komunikacja
 • 24
  Zestaw ćwiczeń wyciszających
  Zestaw ćwiczeń wyciszających
 • 25
  Szacunek do siebie i innych + ćwiczenia
  Szacunek do siebie i innych + ćwiczenia
 • 26
  Kształtowanie samooceny + ćwiczenia
  Kształtowanie samooceny + ćwiczenia
 • 27
  Krytykowanie i przyjmowanie krytyki + ćwiczenia
  Krytykowanie i przyjmowanie krytyki + ćwiczenia
 • 28
  Odmawiania, dyskutowanie + ćwiczenia
  Odmawiania, dyskutowanie + ćwiczenia
 • 29
  Zarządzanie konfliktem + ćwiczenia
  Zarządzanie konfliktem + ćwiczenia
 • 30
  Podsumowanie - certyfikat
  Podsumowanie - certyfikat

Jestem nauczycielem akademickim, adiunktem, doktorem nauk o zarządzaniu, akredytowanym praktykiem tutoringu, certyfikowanym trenerem minimediacji (w duchu wychowania bez przemocy NVC); certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny rodziców oraz nauczycieli oraz Trenerem Umiejętności Społecznych TUS I oraz II stopnia.

Pomagam rodzicom i nauczycielom budować relacje oparte na miłości, empatii, szacunku i pozytywnej dyscyplinie, które są podstawowymi wartościami podczas długotrwałego procesu wychowania kompetentnych i szczęśliwych dzieci.

Pracuję jako adiunkt, nauczyciel akademicki od 2007 roku; a od 2012 roku wdrażam założenia tutoringu dbając o rozwój i wspierając swoich podopiecznych. Jako potwierdzenie efektów pracy w 2019 roku otrzymałam, podczas VII Gali Środowiska Studenckiego Kukucjusze 2019 AWF Katowice, wyróżnienie w kategorii Złote Serce. Od 2019 roku należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Stworzyłam Akademię Relacji, której celem jest szkolenie rodziców oraz wychowawców żłobków, przedszkoli i szkół – w szeroko rozumianej sztuce nawiązywania komunikacji i budowania relacji. Ponadto od 2021 roku z ramienia AWF Katowice jestem częścią ministerialnego projektu WF z AWF – gdzie odpowiedzialna jestem za przeszkolenie nauczycieli Wychowania Fizycznego z woj. Śląskiego i opolskiego z budowania relacji i wsparcia dla dzieci wracających po nauczaniu zdalnym do szkoły.

Należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Jestem autorką artykułów o wychowaniu i rozwoju w magazynach: “Świat Przedszkolaka” i “Świat Pierwszoklasisty” oraz na portalu Pozytywna Dyscyplina dla rodziców; Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie dla nauczycieli i rodziców dzieci szkolnych- Pogotowie Rodzicielskie; oraz Pomysłowi Rodzice.

Współpracuję z WyEdukowani – Akademią Projektowania Rozwoju; Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym (WOM) w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Sosnowcu. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli (w tym Rad Pedagogicznych) oraz rodziców zarówno w formie stacjonarnej, online, jak i e-learningowej. Od 2016 roku ma za sobą przeprowadzenie około 500 godzin szkoleń stacjonarnych oraz od 2020 roku około 600 godzin on-line; ponadto napisałam oraz nagrałam około 10 certyfikowanych kursów dla nauczycieli.

Pozytywna Dyscyplina w sposób bardzo obrazowy i jasny uczy, jak zrozumieć poszczególne zachowania dzieci, tłumaczy je od strony biologicznej jak i psychologicznej. Pozytywna Dyscyplina porządkuje potrzeby dzieci dając równocześnie narzędzia i techniki do ich zaspokajania. Łącząc Pozytywną Dyscyplinę, Minimediacje (bazujące na Porozumieniu bez przemocy, narzędzie do rozwiązywania konfliktów z dziećmi i między dziećmi) oraz SELF-REG (czyli obserwacji siebie i dzieci w celu nazywania i lokalizowania stresorów, by nauczyć się radzenia sobie z emocjami w trudnych momentach) podane w formie tutoringu (bazującym na sztuce zadawania pytań i szukaniu rozwiązań - nie dając gotowych odpowiedzi) - stworzyłam efektywny wachlarz narzędzi którymi dzielę się z Rodzicami oraz Wychowawcami, którzy zafascynowani są budowaniem relacji na bazie szacunku i zrozumienia.

Jako mama dwójki dzieci (Nastolatki i Przedszkolaka) i prawie idealna żona sukcesywnie wprowadzam założenia porozumienia bez przemocy do swojego domu. Oczywiście żadna metoda nie rozwiąże raz na zawsze wszystkich problemów – ale otrzymujemy wskazówki, jak budować relacje między rodzicami i dziećmi, (bo niezaspokojone potrzeby są głównym sprawcami tzw „złych” zachowań…)

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Trening Umiejętności Społecznych - jak praktykować w pracy z dzieckiem"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie