CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

promocje
Promocja

Sposoby rozwiązywania konfliktów wśród uczniów

Konflikty istniały, istnieją i będą istnieć. Są one nierozerwalnie związane z istotą ludzką, stanowiąc integralną część naszego rozwoju moralnego i emocjonalnego. Istnieją we wszystkich szkołach jako przestrzeni, w której konflikt manifestuje się na co dzień i nabiera znaczenia, będąc wynikiem wielorakich relacji międzyludzkich. Konflikt jest więc częścią życia szkolnego, co oznacza, że nauczyciele muszą posiadać umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z nim. Ważne jest, aby stawić mu czoła i rozwiązać go za pomocą umiejętności właściwego i konstruktywnego zarządzania nim i rozwiązywania go tak szybko i sprawnie, jak to możliwe.

Konflikt może wystąpić nawet w najbardziej wspierających, pozytywnych i otwartych salach lekcyjnych, zakłócając zdolność uczniów do nauki. Zawsze najlepiej jest zapobiegać konfliktom, ponieważ kiedy już się rozpoczęły bardzo trudno je kontrolować. A pozostawione bez kontroli mogą nawet prowadzić do przemocy.

W tym artykule omawiamy strategie radzenia sobie z konfliktami między uczniami. A ponieważ rozwiązywanie konfliktów jest częścią społecznego i emocjonalnego rozwoju dziecka , zamieściliśmy kilka ćwiczeń, które pomogą nauczyć tych umiejętności w klasie.

Kroki rozwiązywania konfliktów, aby pomóc uczniom w rozwoju

Zapytaj 100 osób, czym jest rozwiązywanie konfliktów, a prawdopodobnie otrzymasz 100 różnych odpowiedzi. Ale są konkretne kroki, które możesz podjąć, aby rozwiązać problemy w klasie. Nie każdy konflikt będzie taki sam, a więc nie każdy konflikt można rozwiązać w ten sam sposób. Ale zrozumienie podstawowych strategii może pomóc w większości sytuacji.

W zależności od sytuacji istnieje kilka różnych opcji rozwiązywania konfliktów. Oto kilka przykładów.

Konflikty wśród uczniów

Czasami iskra, która rozpala konflikt, wydaje się prosta i błaha, jak przerywanie innemu uczniowi lub korzystanie z cudzej własności bez pozwolenia. Chociaż tego typu konflikty mogą mieć niewielką skalę, udowodnione jest, że przemoc może wynikać ze stosunkowo niegroźnych czynników zapalnych, więc szybkie rozwiązywanie sporów ma kluczowe znaczenie.

Kiedy coś się pojawi, nauczyciel powinien poświęcić czas na spokojną ocenę sytuacji i 4 proste kroki: Zatrzymaj się, obserwuj, oceniaj i reaguj. Następnie możesz rozpoznać i pomóc zdefiniować emocje w klasie i przy okazji wykorzystać sytuację jako okazję do nauki.

W przypadku większego konfliktu między dwoma uczniami, oto sześć kroków, które nauczyciele mogą zastosować, aby pomóc uczniom rozwiązać spór:

Uspokój się

Po pierwsze, zanim przystąpi się do rozwiązywania problemów, uczniowie potrzebują czasu, aby się uspokoić. Młodsi uczniowie powinni wziąć kilka głębokich oddechów.

Dziel się, słuchaj, weryfikuj

Uczniowie muszą się wzajemnie słuchać, dzielić się swoimi problemami, a następnie weryfikować, czy je rozumieją. Może to wymagać praktyki i pokierowania przez nauczyciela. Podczas dzielenia się uczniowie powinni używać pełnych szacunku, ale stanowczych stwierdzeń „ja”, takich jak „”Czuję się smutny, gdy nie pozwalasz mi się bawić, ponieważ jestem sam”. Uczniowie mogą pracować nad refleksyjnym słuchaniem i parafrazowaniem, gdy sprawdzają zrozumienie. Na przykład mogą zaczynać zdania od „Myślę, że słyszałem, jak mówisz, że czujesz…” lub „Więc chcesz, żebym spróbował…”.

Weź odpowiedzialność

Kiedy uczniowie podzielą się swoimi poglądami, muszą wziąć odpowiedzialność za własne działania. Możesz podpowiedzieć uczniom, zadając im otwarte pytanie, takie jak: „Co mogłeś zrobić inaczej, aby zmienić to, co się stało?”

Rozwiązania burzy mózgów

Teraz uczniowie mogą wspólnie pracować nad znalezieniem rozwiązania, które będzie do zaakceptowania przez obie strony. To dobry czas, aby uczniowie nauczyli się iść na kompromis. Pomocne może być rozpoczęcie dyskusji przez nauczyciela od kilku sugestii, ale najlepiej, aby pomysły pochodziły od uczniów.

Wybierz rozwiązanie

Uczniowie przechodzą teraz przez burzę mózgów listę rozwiązań, aby wyeliminować te, które nie są dobre dla nich obojga i te, które nie rozwiążą przyszłych problemów.

Potwierdź, wybacz lub podziękuj

Uczniowie mogą zakończyć sesję, przyznając się do tego, co się stało i wybaczając innemu uczniowi (jeśli przeprosiny lub przebaczenie są uzasadnione). Następnie mogą sobie nawzajem podziękować za wspólną pracę nad rozwiązaniem.

Pomaganie „trudnemu” uczniowi

Czasami nauczyciel musi poradzić sobie z uczniem, który jest rozzłoszczony (czasem agresywny) i powoduje zakłócenia w  rytmie pracy i funkcjonowaniu klasy. Mamy dla Was następujące sugestie w takim przypadku:

Zachowaj spokój i uprzejmość oraz kontroluj własne emocje. Utrzymuj kontakt wzrokowy i mów wyraźnie — bez podnoszenia głosu. 

Zaproponuj rozmowę na osobności podczas przerwy w klasie lub udanie się do spokojniejszego miejsca, jeśli jest to bezpieczne dla klasy. Uznaj złość ucznia i pozwól mu wyładować się na to, co go denerwuje. Posłuchaj i spróbuj zrozumieć prawdziwe problemy, które go dotyczą. Podczas rozmowy podsumuj i wyjaśnij, co powiedział uczeń. Nie „podpisuj się” pod tym co uczeń stwierdził, ale opieraj się na tym, co powiedział.

Możesz pomóc uczniowi, dając mu wyjście — pozwalając mu wycofać się z zaistniałej sytuacji. Można to zrobić ponownie za pomocą pytań otwartych, które pomagają dziecku się uspokoić i zrozumieć, co tak naprawdę je sfrustrowało.

Na koniec zachęć ucznia, aby opracował pomysły na rozwiązanie problemu będące źródłem zaistniałego konfliktu. Powtórz i pogratuluj uczniowi, gdy przedstawi rozsądne rozwiązanie konfliktu.

Zajęcia i gry z rozwiązywaniem konfliktów dla dzieci

Uczenie się, jak radzić sobie z nieporozumieniami i konfliktami, jest kluczową częścią uczenia się społeczno-emocjonalnego. Umiejętności społeczne, takie jak współpraca, empatia i samokontrola, są integralną częścią rozwoju emocjonalnego i rozwiązywania konfliktów. Pomaganie uczniom w rozwijaniu silnych umiejętności społeczno-emocjonalnego uczenia się i budowaniu kompetencji może wzmocnić rozwój intelektualny dzieci, prowadząc do sukcesu na całe życie.

Wartym zastosowania w praktyce jest włączenie kreatywnych zajęć i gier w klasie, które mogą pomóc w nauczeniu dzieci podstawowych umiejętności rozwiązywania konfliktów i umiejętności społeczno-emocjonalnych.

Jednym z rozwiązań, od którego można zacząć, jest po prostu czytanie. Czytanie na głos może skłonić klasę do dyskusji na temat empatii, różnych perspektyw i zalet cierpliwości. Regularne czytanie i dyskusja na te tematy oraz ich związek z rozwiązywaniem konfliktów w świecie rzeczywistym może pomóc dzieciom w budowaniu ich umiejętności radzenia sobie z konfliktami. Dzieci mogą również skorzystać na wymyślaniu innych sposobów radzenia sobie z sytuacjami w książkach.

Zajęcia grupowe, takie jak odgrywanie ról, pomagają dzieciom zrozumieć różne perspektywy, a jednocześnie są zabawą dla klasy. Kiedy znajdują się w sytuacji i przedstawiają coś innego niż to, do czego są przyzwyczajone, dzieci uczą się empatii i ćwiczą uwzględnianie punktów widzenia innych ludzi. W przypadku młodszych uczniów pomocne może być przeprowadzenie dyskusji po odgrywaniu ról, aby przypomnieć im, że grali inny „postać” i upewnić się, że uczniowie nauczyli się dzięki zabawie. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie techniki bajkoterapii i dramy. 

Kiedy pojawia się konflikt, zaangażowanie zaangażowanych uczniów w napisanie lub narysowanie obrazu, ilustracji tego, co się wydarzyło, może być bardzo pomocne. Zachęca bowiem uczniów do zastanowienia się nad tym, co się dzieje i jak się przez to czuli w danej sytuacji. Nauczyciele mogą pomóc uczniom rozważyć ich działania, zadając im pytania typu „Co byś zrobił inaczej?” lub „Jak się przez to czułeś?” 

Rodzaje strategii rozwiązywania konfliktów

Istnieje wiele różnych scenariuszy konfliktów w klasie i nie wszystkie można rozwiązać w ten sam sposób; istnieje jednak pięć kluczowych strategii rozwiązywania konfliktów, które należy zrozumieć. Strategie te, jeśli zostaną odpowiednio wdrożone, mogą pomóc w stworzeniu środowiska klasy bardziej sprzyjającego nauce. Pomagają również przekazać uczniom cennej lekcji rozwiązywania konfliktów, które mogą wykorzystać w swoim dalszym życiu.

Negocjacje dotyczące rozwiązywania problemów

Kiedy zarówno cel, jak i relacja są bardzo ważne dla uczniów, rozpoczynane są negocjacje dotyczące rozwiązywania problemów w celu rozwiązania konfliktu. Poszukuje się rozwiązań, które zapewnią, że obaj uczniowie w pełni osiągną swoje cele i że wszelkie napięcia lub negatywne uczucia między nimi zostaną rozproszone.

Załagodzenie

Kiedy cel jest mniej istotny, ale relacja ma duże znaczenie, jedna osoba rezygnuje ze swoich celów, aby druga osoba mogła je osiągnąć. Ma to zaowocować utrzymaniem relacji najwyższej jakości. Jeśli nauczyciel wykryje, że cele lub interesy jednego ucznia w konflikcie są znacznie silniejsze niż drugiego, może ułatwić załagodzenie konfliktu. 

Negocjacje typu wygrana-przegrana

Kiedy cel jest bardzo ważny, ale relacje nie, uczniowie będą dążyć do osiągnięcia własnych celów kosztem celów drugiej osoby. Robią to, zmuszając lub przekonując drugą osobę do ustąpienia. Walczą o zwycięstwo.

Kompromis

Kiedy zarówno cel, jak i relacja są umiarkowanie ważne i wydaje się, że żadna z osób nie może postawić na swoim, uczniowie będą musieli zrezygnować z części swoich celów i ewentualnie poświęcić część relacji, aby osiągnąć porozumienie . Kompromis może polegać na spotkaniu w środku lub rzuceniu monetą. Kompromis jest często stosowany, gdy uczniowie chcą zaangażować się w negocjacje dotyczące rozwiązywania problemów, ale nie mają na to czasu.

Wycofanie się: Gdy cel nie jest ważny dla ucznia, podobnie jak relacja, uczeń może chcieć całkowicie zrezygnować ze swojego celu i uniknąć problemów z daną osobą. Czasami dobrze jest, aby oboje uczniowie wycofali się z konfliktu, dopóki się nie uspokoją i nie będą kontrolować swoich uczuć.

Każda z pięciu strategii jest odpowiednia w określonych okolicznościach. Aby być naprawdę skutecznym w zarządzaniu konfliktami, nauczyciele muszą kompetentnie angażować się w każdą strategię. To wymaga praktyki.

Nie ma dwóch takich samych sytuacji, ale generalnie wszystkie strategie przedstawione w artykule mogą pomóc rozwiązywaniu konfliktu i w stworzeniu spokojnego i konstruktywnego środowiska klasy. Kiedy masz do czynienia z konfliktem na dowolnym poziomie, pamiętaj, że celem nie jest tylko zakończenie kłótni, ale wykorzystanie sytuacji, aby pomóc uczniom rozwijać się i uczyć, jak rozwiązywać własne problemy.

  • Jeśli po zastosowaniu się do naszych wskazówek nadal potrzebujesz więcej wiedzy
  • Jeśli zainteresował Cię ten temat i czujesz pewnego rodzaju niedosyt

Zapoznaj się koniecznie z propozycjami certyfikowanych kursów on-line:

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie