Tytuł szkolenia

Jak sobie radzić z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem ucznia?

Cena regularna
69.00 zł
Cena w pakiecie "6 za 3"
63.00 zł
Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Autor szkolenia Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Nauczyciel akademicki, doktor nauk o zarządzaniu, akredytowany praktyk tutoringu, certyfikowany trener minimediacji (w duchu wychowania bez...

Webinar
Nowość
"6 za 3"
Bestseller
Kurs
Dowolna ilość realizacji
Mobile friendly
TOP tygodnia
TOP Autor
Zaproszenie
od autora
Agnieszka Chęcińska-Kopiec
Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Dla Kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest dla nauczycieli i wychowawców w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą wspierać młodzież w okresie ich dojrzewania i jednocześnie chcą nauczyć się jak radzić sobie z ich trudnymi zachowaniami. Z treścią kursu powinni zapoznać się również rodzice, gdyż niejednokrotnie tzw „trudne zachowania” nie występują jedynie w szkole; a poznając schemat zmian zachodzących w mózgu nastolatka jesteśmy w stanie stać się bardziej wyrozumiali i bardziej efektywni czy konsekwentni w budowaniu relacji z nastolatkami. Dorośli dość często definiują czy utożsamiają trudne zachowania nastolatków jako tzw „złośliwe, cyniczne, wredne” – wiąże się to z wieloma czynnikami. Czasami takim impulsem staje się ton głosu, gest, postawa i odbieramy dany przekaz jako prowokację.

Czego się nauczę?

Podczas kursu dowiesz się jak przebiega okres dojrzewania, jakie zmiany zachodzą w mózgu dziecka i nastolatka i jakie zachowania to generuje. Nauczyciele i wychowawcy zakładają, że prowokacyjne zachowania są przejawem braku wychowania podopiecznych, celowym, zaplanowanym działaniem lub złośliwością wynikającą z cech charakteru.

Co znajduje się w kursie?

Informacje zawarte w kursie pomogą nauczycielom i wychowawcom w poznawaniu od nowa siebie oraz swoich podopiecznych. Pomogą zrozumieć genezę powstawania nieoczekiwanych przez nauczycieli i wychowawców zachowań. Informacje zawarte w kursie poświęcone są rozpoznawaniu rodzajów zachowań prowokacyjnych i sposobów konstruktywnego reagowania na nie.

Ważność
kursu
bezterminowo
(dla użytkowników indywidualnych)
Poziom
szkolenia
Zaawansowany
Czas
trwania
3 godziny
Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • 01
  Wstęp
  Wstęp
 • 02
  Webinar cz. 1
  Webinar cz. 1
 • 03
  Webinar cz. 2
  Webinar cz. 2
 • 04
  Webinar cz. 3
  Webinar cz. 3
 • 05
  "Trudny uczeń"
  "Trudny uczeń"
 • 06
  Kompetencje społeczne oraz zadania rozwojowe
  Kompetencje społeczne oraz zadania rozwojowe
 • 07
  Trening Umiejętności Społecznych - korzyści i wartości
  Trening Umiejętności Społecznych - korzyści i wartości
 • 08
  Neurodydaktyka
  Neurodydaktyka
 • 09
  Efekt przeobrażeń zachodzących w dojrzewającym mózgu
  Efekt przeobrażeń zachodzących w dojrzewającym mózgu
 • 10
  Mózg na dłoni – czyli gad w akcji
  Mózg na dłoni – czyli gad w akcji
 • 11
  Mózg gadzi na przykładzie
  Mózg gadzi na przykładzie
 • 12
  Typy prowokacji
  Typy prowokacji
 • 13
  Najważniejsze zadania rozwojowe młodego człowieka
  Najważniejsze zadania rozwojowe młodego człowieka
 • 14
  Konflikt miedzy dorosłymi a nastolatkami
  Konflikt miedzy dorosłymi a nastolatkami
 • 15
  Czynniki uruchamiające reakcję obronną u nastolatka
  Czynniki uruchamiające reakcję obronną u nastolatka
 • 16
  Źródła potrzeby konfliktów
  Źródła potrzeby konfliktów
 • 17
  Jak działają kary?
  Jak działają kary?
 • 18
  Działanie kar na przykładzie z życia
  Działanie kar na przykładzie z życia
 • 19
  Jak działają nagrody?
  Jak działają nagrody?
 • 20
  Lodowa góra błędnych celów zachowań
  Lodowa góra błędnych celów zachowań
 • 21
  4 błędne cele zachowań
  4 błędne cele zachowań
 • 22
  Jak możemy definiować trudne zachowania uczniów, skąd się one biorą i jak im zaradzić?
  Jak możemy definiować trudne zachowania uczniów, skąd się one biorą i jak im zaradzić?
 • 23
  Schemat "trudnego" ucznia - czego unikać i co stosować
  Schemat "trudnego" ucznia - czego unikać i co stosować
 • 24
  Mistrz spokoju
  Mistrz spokoju
 • 25
  Narzędzia i strategie do wykorzystania w pracy
  Narzędzia i strategie do wykorzystania w pracy
 • 26
  Pozytywna Dyscyplina
  Pozytywna Dyscyplina
 • 27
  Narzędzia bycia uprzejmym i stanowczym w praktyce
  Narzędzia bycia uprzejmym i stanowczym w praktyce
 • 28
  Neurodydaktyka
  Neurodydaktyka
 • 29
  Sposoby rozładowania napięcia
  Sposoby rozładowania napięcia
 • 30
  Trening Umiejętności Społecznych
  Trening Umiejętności Społecznych
 • 31
  Podstawy porozumienia bez przemocy – czyli o sztuce komunikacji
  Podstawy porozumienia bez przemocy – czyli o sztuce komunikacji
 • 32
  Słowa mury i słowa okna
  Słowa mury i słowa okna
 • 33
  Zasady uważnego słuchania
  Zasady uważnego słuchania
 • 34
  Szacunek do siebie i innych
  Szacunek do siebie i innych
 • 35
  Jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie?
  Jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie?
 • 36
  Kształtowanie samooceny
  Kształtowanie samooceny
 • 37
  Czynniki wpływające na poczucie własnej wartości
  Czynniki wpływające na poczucie własnej wartości
 • 38
  Poczucie własnej wartości u ucznia. Jakie zadania stają przed nauczycielem?
  Poczucie własnej wartości u ucznia. Jakie zadania stają przed nauczycielem?
 • 39
  Korzyści wynikające z wprowadzenia zasad minimediacji
  Korzyści wynikające z wprowadzenia zasad minimediacji
 • 40
  Budowanie relacji z nastolatkiem
  Budowanie relacji z nastolatkiem
 • 41
  Narzędzia i dobre praktyki
  Narzędzia i dobre praktyki

Jestem nauczycielem akademickim, adiunktem, doktorem nauk o zarządzaniu, akredytowanym praktykiem tutoringu, certyfikowanym trenerem minimediacji (w duchu wychowania bez przemocy NVC); certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny rodziców oraz nauczycieli oraz Trenerem Umiejętności Społecznych TUS I oraz II stopnia.

Pomagam rodzicom i nauczycielom budować relacje oparte na miłości, empatii, szacunku i pozytywnej dyscyplinie, które są podstawowymi wartościami podczas długotrwałego procesu wychowania kompetentnych i szczęśliwych dzieci.

Pracuję jako adiunkt, nauczyciel akademicki od 2007 roku; a od 2012 roku wdrażam założenia tutoringu dbając o rozwój i wspierając swoich podopiecznych. Jako potwierdzenie efektów pracy w 2019 roku otrzymałam, podczas VII Gali Środowiska Studenckiego Kukucjusze 2019 AWF Katowice, wyróżnienie w kategorii Złote Serce. Od 2019 roku należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Stworzyłam Akademię Relacji, której celem jest szkolenie rodziców oraz wychowawców żłobków, przedszkoli i szkół – w szeroko rozumianej sztuce nawiązywania komunikacji i budowania relacji. Ponadto od 2021 roku z ramienia AWF Katowice jestem częścią ministerialnego projektu WF z AWF – gdzie odpowiedzialna jestem za przeszkolenie nauczycieli Wychowania Fizycznego z woj. Śląskiego i opolskiego z budowania relacji i wsparcia dla dzieci wracających po nauczaniu zdalnym do szkoły.

Należę do kadry tutorskiej TDJ Fundation. Jestem autorką artykułów o wychowaniu i rozwoju w magazynach: “Świat Przedszkolaka” i “Świat Pierwszoklasisty” oraz na portalu Pozytywna Dyscyplina dla rodziców; Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie dla nauczycieli i rodziców dzieci szkolnych- Pogotowie Rodzicielskie; oraz Pomysłowi Rodzice.

Współpracuję z WyEdukowani – Akademią Projektowania Rozwoju; Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym (WOM) w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Sosnowcu. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli (w tym Rad Pedagogicznych) oraz rodziców zarówno w formie stacjonarnej, online, jak i e-learningowej. Od 2016 roku ma za sobą przeprowadzenie około 500 godzin szkoleń stacjonarnych oraz od 2020 roku około 600 godzin on-line; ponadto napisałam oraz nagrałam około 10 certyfikowanych kursów dla nauczycieli.

Pozytywna Dyscyplina w sposób bardzo obrazowy i jasny uczy, jak zrozumieć poszczególne zachowania dzieci, tłumaczy je od strony biologicznej jak i psychologicznej. Pozytywna Dyscyplina porządkuje potrzeby dzieci dając równocześnie narzędzia i techniki do ich zaspokajania. Łącząc Pozytywną Dyscyplinę, Minimediacje (bazujące na Porozumieniu bez przemocy, narzędzie do rozwiązywania konfliktów z dziećmi i między dziećmi) oraz SELF-REG (czyli obserwacji siebie i dzieci w celu nazywania i lokalizowania stresorów, by nauczyć się radzenia sobie z emocjami w trudnych momentach) podane w formie tutoringu (bazującym na sztuce zadawania pytań i szukaniu rozwiązań - nie dając gotowych odpowiedzi) - stworzyłam efektywny wachlarz narzędzi którymi dzielę się z Rodzicami oraz Wychowawcami, którzy zafascynowani są budowaniem relacji na bazie szacunku i zrozumienia.

Jako mama dwójki dzieci (Nastolatki i Przedszkolaka) i prawie idealna żona sukcesywnie wprowadzam założenia porozumienia bez przemocy do swojego domu. Oczywiście żadna metoda nie rozwiąże raz na zawsze wszystkich problemów – ale otrzymujemy wskazówki, jak budować relacje między rodzicami i dziećmi, (bo niezaspokojone potrzeby są głównym sprawcami tzw „złych” zachowań…)

Wzór
www.szkolna24.pl
Data wydania certyfikatu:
Certyfikat
Zaświadcza się, że Pan/Pani
Imię i Nazwisko
w dniu xx-xx-xxxx ukończył/a kurs
"Jak sobie radzić z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem ucznia?"
w wymiarze 3 godzin prowadzony przez szkolna24.pl
Nr XXXX/2021
Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie